Texel

Projectteam Prins Hendrikzanddijk wint WOW-prijs

De tweejaarlijkse WOW-prijs is een aanmoedigingsprijs voor grond-, weg-, en waterprojecten die op een innovatieve en slimme manier samenwerken en verder gaan dan de standaard werkwijze tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit jaar hebben 37 projecten zich gemeld. Nadat tien partijen mochten pitchen, zijn drie projecten geselecteerd voor de laatste ronde. Van deze drie finaal geselecteerden is de Prins Hendrikzanddijk er één!

Over platform WOW
De letters WOW staan voor de twee onderdelen: Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders en Water ontmoet Water. Platform WOW stimuleert, initieert en faciliteert de samenwerking tussen (vaar)weg en waterbeheerders bij de Nederlandse overheid, havenbedrijven en drinkwaterbedrijven. Hun doelstelling is dat het beheer van (vaar)wegen en het watersysteem zo efficiënt mogelijk wordt georganiseerd en uitgevoerd.