JDN partner madadaster

PSR-Jan De Nul Group zet in op circulair bouwen met Madaster.

Veel materialen die we gebruiken om te bouwen zijn eindig. En de productie ervan heeft een impact op het milieu. Redenen genoeg om in te zetten op circulaire oplossingen en het hergebruik van materialen doorheen de hele levenscyclus van een project. Een materialenpaspoort dat van bij de ontwerpfase vastlegt uit welke materialen een gebouw of bouwproject bestaat helpt daarbij. Het online materialenkadaster van Madaster biedt de bouw- en vastgoedontwikkelingsector vandaag een concrete tool en platform aan om de gebruikte materialen in kaart te brengen en het hergebruik ervan te stimuleren. Door zich aan te sluiten als MAX-partner van Madaster Belgium toont PSR-Jan De Nul Group haar betrokkenheid in de circulaire bouweconomie in concrete acties en engagementen. 
Hergebruik stimuleren met een materialenpaspoort

Door registratie en documentatie van producten en materialen die in de gebouwde omgeving worden gebruikt, kunnen ze worden hergebruikt in een circulaire economie en kan afval worden geëlimineerd.  

Een materialenpaspoort omvat digitale data, zoals de historiek van bouwmaterialen, de mate waarin bouwcomponenten hergebruikt kunnen worden, hoe dat kan gebeuren, het potentieel voor recyclage en biodegradatie. Als gebouwen ooit gedemonteerd moeten worden, weten we precies welke materialen erin zitten en op welke manier ze hergebruikt kunnen worden. 

Via het online materialenkadaster van Madaster Belgium kan er op elk moment in de levenscyclus van een project een materiaalpaspoort gegenereerd worden, wat inzichten geeft in de financiële en circulaire waardering, de toxiciteit en het hergebruik-potentieel van gebouwen en vastgoedprojecten.

Julie De Pauw, Development Manager Real Estate bij PSR - Jan De Nul Group:
"Madaster laat toe om de herbruikbaarheid van projecten in kaart te brengen maar ook om in de ontwerpfase de beste keuzes te gaan maken in functie van circulariteit en CO2-impact. De sector vraagt naar meer circulair bouwen en Madaster biedt een concrete tool aan om hiermee aan de slag te gaan. Het past bij het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Jan De Nul Group."

Johan Klaps, Directeur Madaster België:
"Het is enorm belangrijk voor de Belgische circulaire bouweconomie dat frontrunners als Jan De Nul Group zich aansluiten bij Madaster. Ze zijn zo een van die partners die de volledige keten in de bouwsector mee in het bad kunnen trekken om materialen en producten te gaan documenteren voor later hergebruik."

Over Madaster

Het madaster is een concept dat ontwikkeld werd door de Nederlandse – Duitse architect en circulair denker Thomas Rau en sinds 2021 ook in België gelanceerd werd in navolging van Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Nederland.

Madaster faciliteert de registratie, organisatie, documentatie, opslag en uitwisseling van gegevens over alle materialen, componenten en producten die in de (gebouwde) omgeving worden gebruikt, zodanig dat materialen ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijven door hergebruik en transitie naar een circulaire economie.

Het systeem ondersteunt circulaire verdienmodellen in de bouwsector doordat het transparantie creëert over de aard en de waarde van herbruikbare onderdelen in een gebouw.

Duurzaam ondernemen bij Jan De Nul Group

Een wereldspeler als Jan De Nul Group heeft een betekenisvolle impact op de samenleving. Wij streven er elke dag naar om waarde te creëren voor die maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dan ook een geïntegreerd onderdeel van onze kernactiviteiten.

We go for zero: niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie. Ons bedrijfsprogramma Code Zero verenigt alle duurzaamheidsinitiatieven onder vier pijlers: zero uitstoot, zero ongevallen, zero afval, zero inbreuken. De introductie van dit programma is een mijlpaal, eerder dan een startpunt. En ook slechts één stukje van de puzzel. Om echt een verschil te maken, hebben we de steun van iedereen nodig, van onze eigen werknemers en klanten tot leveranciers, lokale gemeenschappen en overheden.