Sanering van de voormalige elektriciteitscentrale Les Awirs in Flémalle: na 3 maanden al 220.000 ton grond over water vervoerd

De Autonome Haven van Luik, Jan De Nul en ENGIE als spelers in de circulaire economie

Jan De Nul en Envisan hebben zopas de eerste saneringsfase van het voormalige kolenpark op de site van elektriciteitscentrale ‘Les Awirs’ in Flémalle afgerond. Envisan is de milieudivisie van Jan De Nul Group gespecialiseerd in de verwerking en recuperatie van mineraal afval en concessiehouder in de haven van Luik. De elektriciteitscentrale van Les Awirs wordt momenteel ontmanteld.

In drie maanden tijd verplaatste Envisan 220.000 ton grond: 120.000 ton werd uit het voormalige kolenpark van Les Awirs verwijderd en 100.000 ton werd terug naar de site gebracht. Een milieu- en logistieke operatie die mogelijk werd dankzij de nabijheid van waterwegen en de fysicochemische wasinstallatie van Envisan. Ook een goed voorbeeld van circulariteit: een aanzienlijk volume van de 120.000 ton grond heeft Envisan omgezet in gewassen zand en granulaten, om opnieuw op de lokale bouwmarkt aan te wenden. Uitstekend nieuws voor de mobiliteit én het milieu in Luik.

Dimitri Descamps, Commercieel Directeur bij Envisan: "Het project op de site van Les Awirs was een ware logistieke en ecologische uitdaging voor ons. Dankzij onze keuze voor vervoer over water en ons verwerkingscentrum in de haven van Monsin in Luik, slagen wij erin deze uitdaging met succes aan te gaan. Onze fysicochemische wasinstallatie, overigens de eerste in haar soort in Wallonië, biedt de Waalse, Luxemburgse en Franse markt een oplossing om verontreinigde gronden te saneren en om te zetten in secundaire bouwmaterialen. Daardoor is Envisan absoluut een belangrijke schakel in de circulaire economie in de haven van Luik."

Raf Anné, Projectdirecteur bij ENGIE voor de site in Flémalle: "Met dit project toont ENGIE dat het zijn industriële verantwoordelijkheden op een verantwoorde manier kan opnemen door de impact op de omwonenden en het milieu maximaal te beperken. Dat is de reden waarom de grond van het voormalige kolenpark van de centrale Les Awirs over water werd vervoerd. Zo konden we per transport 120 vrachtwagens van de weg halen en onze CO2-uitstoot aanzienlijk verlagen. ENGIE kiest al sinds 2016 voor verantwoorde milieuvriendelijke oplossingen, zoals bij de verwijdering van de assen uit de terril van Hénâ in Les Awirs. Daar brengt een overdekte transportband de assen naar de Maas om vervolgens over water naar de cementfabrikanten te vervoeren. En net als die assen krijgen ook deze gronden een tweede leven."

Emile-Louis Bertrand, Algemeen Directeur van de Autonome Haven van Luik: "De haven van Luik is de grootste binnenhaven van België en de derde van Europa. Wij willen een sleutelrol spelen in de circulaire economie. Een haven als de onze heeft door haar logistieke faciliteiten, haar centrale rol in de lokale economie en de interactie met de industrie, zoveel troeven in handen om die sleutelrol op te nemen. Onze concessiehouders verwerken de stroom van grondstoffen, producten en afval die in onze economie circuleert, en beschikken over de nodige expertise op het gebied van logistiek, opslag, beheer en verwerking van afvalstoffen. Daarom steunen wij Envisan die de weg van de circulaire economie heeft gekozen en met dit project en al zijn activiteiten bewust inzet op het verlagen van zijn koolstofvoetafdruk, milieuhinder, lawaai en het aantal vrachtwagens op de weg. Tenslotte is het belangrijk om transport over water te overwegen én voorrang te geven voor het afvoeren van grond of slib van soortgelijke werven..."

Het project op de site van Les Awirs was een ware logistieke en ecologische uitdaging voor ons. Dankzij onze keuze voor vervoer over water en ons verwerkingscentrum in de haven van Monsin in Luik, slagen wij erin deze uitdaging met succes aan te gaan.

Dimitri Descamps

Commercieel Directeur bij Envisan

Sanering van de centrale van Les Awirs

ENGIE stelde Envisan aan voor de sanering van het kolenpark op de site van de voormalige elektriciteitscentrale Les Awirs. Die verontreiniging is het gevolg van de industriële activiteit uit het verleden: glasbewerking tot 1949 en daarna kolenopslag voor de oude elektriciteitscentrale. Dit project bereidt het terrein voor op de bouw van de nieuwe stoom- en gasturbinecentrale (STEG-centrale) van ENGIE. Dat is een speciaal project, met enkele belangrijke uitdagingen:

  • De hoeveelheid af te voeren grond is aanzienlijk en bedraagt in totaal 220.000 ton. 120.000 ton daarvan is verontreinigd met zware metalen, oliën, enz. en moet behandeld worden. Het vervoer van de grond moet worden uitgevoerd met minimale impact voor omwonenden en het wegverkeer in de omgeving van de site.
  • De uitvoeringstermijn is bijzonder kort. Tussen de validering van het saneringsplan door de Waalse overheid en de aanvang van de bouw van de nieuwe ENGIE-fabriek is er slechts drie maanden tijd. Dat betekent dat een gemiddeld rendement van ongeveer 3.500 ton per dag moet worden gegarandeerd.

Vervoer over water

Als belangrijke speler in het onderhoud van binnenwateren evalueert Envisan voor ieder project de mobiliteitsoplossingen over water voor het transport van verontreinigde gronden. In het geval van dit project in Flémalle zorgt transport over water ervoor dat Envisan een rendement tot 7.000 ton per dag kan halen en dat de huidige mobiliteitsproblemen in de straten van Luik niet nog zouden toenemen.

Rivierlogistiek betekende een besparing van bijna 8.500 vrachtwagens op de Luikse wegen en een C02-besparing van 750 ton, wat overeenkomt met 3,5 keer minder CO2-uitstoot.

Awirs

Een primeur voor Wallonië: een fysicochemische wasinstallatie

In de loop van 2021 installeerde Envisan in Luik de eerste fysicochemische wasinstallatie van Wallonië. Deze behandelingstechniek is zeer geschikt voor de behandeling van afgegraven grond uit grote ijzer- en staalproducerende gebieden die worden gekenmerkt door een complexe verontreiniging en onvermijdelijke concentraties van zware metalen.

Met een verwerkingscapaciteit van 70 ton per uur kan deze wasinstallatie, die volgens het principe van natte grondbehandeling werkt, het gehalte aan verontreinigende stoffen zoals zware metalen, koolwaterstoffen, paks, BTEX, enz. aanzienlijk verminderen.

Het verwerkingsproces levert ook gewassen granulaten met een hoge toegevoegde waarde op: zand en een grovere fractie, beide gewassen. 1.000 ton verontreinigde grond levert 700 ton gewassen granulaten op voor de lokale bouwmaterialensector. Een goed voorbeeld van een circulair proces.

Circulaire oplossing in hartje Luik

Het afvalverwerkingscentrum van Envisan is sinds 2014 operationeel op een havenconcessie van 3,5 hectare in de rivierhaven van Ile Monsin, een van de 33 havengebieden die door de Autonome Haven van Luik worden beheerd.

Het centrum richt zich op de civiele en milieuprojecten van Jan De Nul Group, op de ondernemingen uit de bouwsector in de regio Luik en op de industrie buiten de provincie- en landsgrenzen. Dankzij de trimodale bereikbaarheid van Luik kunnen ook buurlanden zoals Luxemburg en Frankrijk profiteren van de oplossingen van Envisan voor de behandeling van alle categorieën, al dan niet gevaarlijke, verontreinigde grond en slib.

monsin