Monsin

Eerste buitenlands transport van vervuild materiaal naar Valorisatiecentrum Monsin

In het hartje van Luik exploiteert Envisan een grondvalorisatiecentrum voor de verwerking en de valorisatie van gronden en sedimenten. Onlangs ontving dat centrum voor het eerst een binnenschip van over de Franse grens met verontreinigde, maar ongevaarlijk grond. Het materiaal zal er gesaneerd worden om nadien opnieuw te kunnen gebruiken in de Luikse bouwsector.

Envisan heeft verschillende grond- en sedimentvalorisatiecentra in België en Frankrijk. Een daarvan is fysicochemische reinigingsinstallatie Sol&Val in het Luikse havengebied Ile Monsin. Dankzij de trimodale bereikbaarheid (over het spoor, het water en de weg) van Sol&Val Monsin kan Envisan met zijn saneringsactiviteiten ook buurlanden bedienen.

Op 14 oktober was het zo ver, toen ontving het centrum voor het eerst verontreinigde grond uit de regio Grand-Est in Frankrijk (Metz). De Autonome Haven van Luik heeft alles in het werk gesteld om deze eerste overslag van over de Franse grens te organiseren, wat een administratief huzarenstuk was. Voorheen ontsnapte dit type invoerverkeer aan Wallonië omdat het gewest dit niet toestond.

Envisan zal de grond eerst droog zeven. Vervolgens gaat het door de fysicochemische wasinstallatie om gereinigd, behandeld en gerecycleerd te worden. Nadien zal Envisan het gewassen zand en de toeslagstoffen opnieuw op de markt brengen als secundaire grondstoffen voor nieuwe plaatselijke projecten. 100% circulair.