Cable laying

Virginie ontfermt zich in Taiwan over de logistiek voor de windmolenparken in aanbouw

De windmolenparken in Taiwan zijn echte pioniersprojecten voor Azië

“Zowel de schepen als de onderdelen voor het park komen uit heel de wereld. Ons team zorgt ervoor dat de materialen allemaal beschikbaar zijn en tijdig op de werf raken. In de haven én offshore. Ik hou ook de planningen in de gaten om te garanderen dat er voldoende mankracht is om die hele operatie tot een goed einde te brengen. Al die mensen zwoegen de hele dag en hebben dan ook veel honger, de catering is dus een belangrijk deel van mijn werk.”

“Het is keihard werken. De procedures opgelegd door de overheden vragen veel aandacht en de communicatie verloopt grotendeels in het Chinees. Maar ik heb een fantastische job. Die gigantische turbines zien verrijzen op zee, dat spreekt tot de verbeelding. Bovendien kan ik hier meebouwen aan de toekomst. We helpen een dam opwerpen tegen de klimaatverandering.”

“Hier kan ik meewerken aan de toekomst. We werpen een dam op tegen de klimaatverandering.”

Virginie de Theux, Project Engineer

De windmolenparken in Taiwan zijn echte pioniersprojecten voor Azië. Merk je dat er veel ogen op gericht zijn?

“Absoluut. De klimaatverandering staat wereldwijd hoog op de agenda. De windmolenparken voor de kust van Taiwan worden op de voet gevolgd. Taiwan heeft een ambitieus plan om op vier jaar tijd zijn energieproductie te vergroenen én om zijn energie- onafhankelijkheid te vergroten. Daarin speelt windenergie een cruciale rol. Daarnaast hebben ook heel wat andere landen in de regio plannen in die richting. Zo werkt Japan aan drijvende windmolenparken. En ook ontwikkelaars volgen het project met veel interesse. Ecologie gaat hand in hand met economie, er kan een heel nieuwe markt opengaan in Azië. De windmolenparken in Taiwan kunnen een belangrijke push zijn voor windenergie.”

Wat zijn de grootste uitdagingen bij de bouw van de windmolenparken in Taiwan?

“Jan De Nul heeft heel veel ervaring met offshore windmolenparken. Maar je kan die aanpak niet zomaar copy-pasten. De omstandigheden zijn elke keer totaal anders. Ons werk offshore kan op een paar maanden rond zijn, dat is enorm intensief en gaat indrukwekkend snel. Maar de voorbereidingsfase duurt veel langer.”

“We zitten in Taiwan met een aantal specifieke omstandigheden. Om te beginnen, is Taiwan natuurlijk een eiland. Dat is logistiek al een belangrijke uitdaging. We werken in waterdieptes tot 55 meter, dat is enorm diep. Bovendien moeten we rekening houden met tyfoons én met aardbevingen. We werken op zee, tussen 4 en 9 kilometer van de kust, en we hebben noodplannen om onmiddellijk al onze mensen in veiligheid te brengen. De funderingen zijn voorzien op het worstcasescenario. De windmolenparken zijn zo gebouwd dat ze zelfs de zwaarste aardbeving kunnen doorstaan. Onze ingenieurs zijn hier echte mirakels aan het verrichten.”

 “De windmolenparken die we in Europa hebben gebouwd, zijn belangrijke referenties. Weinig bedrijven hebben de technische knowhow én kunnen zo’n enorme logistieke operatie aan.”

Virginie de Theux, Project Engineer

Welke rol speelt Jan De Nul in de opmars van offshore windenergie?

“De windmolenparken die we in Europa hebben gebouwd, zijn belangrijke referenties. Het vraagt enorm veel expertise, een groot netwerk en natuurlijk ook veel logistieke kracht om een windmolenpark op zee aan te leggen. Slechts weinig bedrijven hebben de technische knowhow én kunnen zo’n enorme logistieke operatie aan.”

Hoe zie je de wereld van de offshore windenergie de komende jaren evolueren?

“Ik denk dat we nog maar aan het begin van een enorme boom staan. De transitie naar groene, hernieuwbare energie is volop aan de gang, maar er is nog enorm veel vooruitgang te boeken. In Europa zijn de offshore windmolenparken ingeburgerd, elders in de wereld zullen meer landen en bedrijven op die kar springen. Als je ziet dat het grootste park in Taiwan stroom zal leveren aan 380.000 gezinnen weet je dat windenergie een gigantische impact heeft op de energieproductie en de klimaatverandering. De transformatie zit in een stroomversnelling, en ze is niet meer te stoppen.”