Prinses Elisabeth Eiland - Biodiversiteit

Zeven maatregelen om de biodiversiteit rond het Prinses Elisabeth Eiland te versterken

Als deel van het consortium TM EDISON bouwt Jan De Nul Group mee aan het prinses Elisabeth Eiland, het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld, voor netbeheerder Elia. Om de biodiversiteit rond het toekomstige eiland in de Noordzee een boost te geven, werkte Elia samen met experten een Nature Inclusive Design-strategie uit. In de loop van 2023 zetten Elia en TM EDISON die strategie om in zeven technisch en economisch haalbare maatregelen om zo de biodiversiteit rond het eiland maximaal te laten floreren.

Het kunstmatige Prinses Elisabeth Eiland wordt een energiehub op 45 km van de Belgische kust dat nieuwe windparken en bijkomende interconnectoren (met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken) verbindt met het Belgisch elektriciteitsnet op land. Om het eiland te ontwerpen met duurzaamheid en respect voor het marien milieu, ging Elia met verschillende experten aan de slag om het Nature Inclusive Design (NID) vorm te geven.

Dat NID heeft niet alleen tot doel om de verstorende effecten op het mariene milieu tot een minimum te beperken, maar ook om een ecologische en milieuvriendelijke meerwaarde aan het project toe te voegen. Het project moet ook de wetenschappelijke kennis rond Nature Inclusive Design vergroten.

Zeven concrete maatregelen om het Prinses Elisabeth Eiland ecologisch te verrijken

Voor het Nature Inclusive Design werkte Elia samen met experten inzake natuurbehoud en marien milieu uit publieke en private instellingen, universiteiten, adviesbureaus, en niet-gouvernementele organisaties. Designbureau ORG faciliteerde het proces.

Tijdens het samenwerkingstraject, werden verschillende NID-elementen onderzocht met een focus op hun bijdrage aan reproductie, foerageren en schuilen, zowel boven als onder de waterlijn. Na een analyse van de technische haalbaarheid en de verwachte positieve effecten, werden uiteindelijk de volgende maatregelen geselecteerd:

Ministeriële goedkeuring en erkenning

Op maandag 13 november stelden Elia en een groep van experts de zeven concrete maatregelen voor in Oostende. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten was aanwezig en sprak haar vertrouwen uit in de innovatieve aanpak van België die toont dat hernieuwbare energie en biodiversiteit hand in hand gaan.

”DEME en Jan De Nul ontwikkelen al meer dan 10 jaar methoden om een positieve bijdrage te leveren aan biodiversiteit via Vlaamse en Europese innovatieprojecten. De maatregelen die voor het NID van het energie-eiland geselecteerd zijn, bouwen daarop voort. Ze betekenen een enorme sprong voorwaarts door hun integratie in het eiland-ontwerp en hun schaalgrootte, die voor een significante bijdrage zal zorgen. Dit wordt een nieuwe benchmark voor natuur inclusief ontwerp.”

Hedwig Vanlishout

Project Manager - TM Edison