Jan De Nul Group - Nieuwbouwzondag
Reserveer vooraf je bezoektijd voor een Corona-proof bezoek !
Funderingen op land en op zee
We hechten veel belang aan de uitwisseling van kennis tussen verschillende departementen. Daarom brachten we twee experten in funderingstechnieken samen.
helm
Last weekend, three of our construction sites participated in Open Sites Day.
In Ostend and Varsenare, our colleagues each welcomed over 200 interested visitors