Giving colour to the future
In april kwamen we samen met onze collega's in Brussels Gate om te praten over de toekomst van al onze activiteiten.
Funderingen op land en op zee
We hechten veel belang aan de uitwisseling van kennis tussen verschillende departementen. Daarom brachten we twee experten in funderingstechnieken samen.