Amoras

Amoras, België

Amoras, een duurzame en langdurige oplossing voor de berging en verwerking van onderhoudsbaggerspecie uit de Antwerpse Haven.

AMORAS, een letterwoord dat staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Met dit project investeren de Vlaamse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in een duurzame oplossing voor de verwerking van meer dan 2,5 miljoen onderhoudsbaggerspecie uit de haven van Antwerpen per jaar. De opdracht werd gegund aan de tijdelijke handelsvereniging SeReAnt, waarvan Envisan deel uitmaakt. 

Het totale volume dat in de speciaal ontworpen opslagcel gedumpt wordt, is aanzienlijk kleiner dan de oorspronkelijke hoeveelheid sedimenten, aangezien bruikbare grond wordt afgezonderd en aangezien door de verschillende ontwateringsprocedures water uit de sedimenten wordt verwijderd. De ontwatering gebeurt in 4 indikvijvers, elk met een inhoud van 120.000 m³, en via mechanische ontwatering d.m.v. 12 kamerfilterpersen van elk 21.5 m³ inhoud.