Arpechim

Arpechim, Roemenië

Design, Build & Operation van een Waste-to-Energy plant

Op vraag van de Roemeense olieraffinaderij Petrom, een van de grootste Roemeense raffinaderijen, saneerde Envisan drie grote oliehoudende lagunes in Arpechim.

Envisan ontwikkelde en bouwde daartoe een geavanceerde verwerkingsinstallatie die toeliet de 180.000 m³ vervuild slibte verbranden zonder gebruik van externe brandstof en met recuperatie van de geproduceerde energie.

De installatie omvat ondermeer een voorbehandelingszone, thermische behandeling, een turbine voor omzetting van stoom in elektriciteit, een afvalwaterzuiveringsinstallatie en een opslagruimte. Na behandeling van het slib van Petrom, bouwde Envisan de installatie om tot een waste-to-energy installatie, zodat ook andere afvalstoffen konden worden verwerkt.

In november 2019  hebben we dit waste-to-energy project succesvol afgerond en werd de exploitatie ervan door Jan De Nul Group beëindigd.