Zuiveringsinstallatie

De strijd tegen PFAS, de “eeuwige chemicaliën” in bodem en water, België

PFAS is een acroniem voor een grote familie van door de mens gemaakte chemicaliën (per- en polyfluoralkylstoffen). Ze hebben allemaal een binding tussen koolstof en fluor, een van de sterkste bindingen in de natuur. Ze zijn daardoor bijna niet afbreekbaar, vandaar dat ze ook wel de naam “eeuwige chemicaliën” krijgen.

PFAS-chemicaliën komen voor in blusschuim, beschermende deklagen, films, en consumentenproducten zoals vlekbestendige kleding en tapijten. Na tientallen jaren van wijdverbreid gebruik zijn PFAS alomtegenwoordig. Ze zitten in dingen die je aanraakt, eet en inademt. Verschillende studies hebben de negatieve gevolgen van PFAS voor de gezondheid aangetoond bij lage niveaus van chronische blootstelling.