Ghana

Haven van Takoradi, Ghana

De haven van Takoradi exporteert onder andere hout, cacao, bauxiet en magnesium. Daarnaast is de haven ook de centrale spil voor alle leveringen aan het Jubilee Field, een offshore olieveld ten westen van Takoradi. Tot slot is een groot deel van wat er in de haven binnenkomt, bestemd voor landen zonder kust zoals Mali, Burkina Faso en Niger. Al deze goederen komen met steeds groter wordende containerschepen binnen, en dat kon de haven van Takoradi niet meer aan. Om aan deze 21e -eeuwse noden te beantwoorden zorgde Jan De Nul voor de financiering, het ontwerp en de bouw van een kaaimuur, een verlenging van een golfbreker en de bijhorende baggerwerken voor het uitbreidingswerk.

Het project van de bouw van een nieuwe bulkhaven voor GPHA (Ghana Ports & Harbour Authority) dat uit drie fases bestond startte in 2013 en werd voltooid in 2017. De eerste fase van het plan omvatte de uitbreiding van de golfbreker ter bescherming van de haven met 1,1 kilometer, een verdieping van de haven tot -14 meter en de bouw van een kademuur van 200 meter. Hierdoor zouden grotere schepen kunnen aanmeren, wat inkomsten zou opleveren voor de financiering van de volgende fasen. In een tweede fase werd de haven verder uitgediept tot -16 meter en werd nog eens 400m kade gebouwd. De baggerspecie werd gebruikt voor het opspuiten van een terrein van bijna vijftig hectare. Bij de derde fase werd de kademuur met nog eens 200 meter verlengd, wat de totale lengte van de -16m kademuur op 800 meter bracht.

Ondertussen gaan de werkzaamheden nog verder. Een lokale terminal operator investeerde in de volgende  fase van  de havenontwikkeling, namelijk de uitbouw van een multipurpose terminal via een concessie van 20 jaar. Voor die operator bouwt Jan De Nul nogmaals 600 meter kade tot -16m, en neemt daarbij ook de verharding en verdere afwerking van het haventerrein voor zijn rekening. Deze werkzaamheden zullen voltooid zijn eind 2021. Op dat moment zal Jan De Nul maar liefst 1400 meter kade tot -16m water hebben gebouwd in de uitbreiding van de havenTakoradi.