Trondheim

Havenbassin Trondheim, Noorwegen

Het stadsbestuur en het havenbedrijf van Trondheim in Noorwegen kenden het contract voor de sanering van het havenbassin toe aan Envisan, de milieudochter van Jan De Nul Group. Met dit contract wou de stad Trondheim hun haven terug op gewenste diepte brengen en de verspreiding van verontreinigde sedimenten stoppen. Het project stond met hoge prioriteit aangestipt bij de Noorse milieuoverheid.

Envisan mobiliseerde voor dit contract een baggerponton om 65.000 m³ sedimenten in het verontreinigde havenbassin uit te baggeren. De gebaggerde sedimenten werden deels in een onderwatercel geplaatst en werden deels voor landuitbreiding aangewend. De gebaggerde zones werden tot slot met een laag steenslag afgedekt om verdere verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen.