Remediation and redevelopment of a phosphogypsum landfill to coastal area in Sfax, Tunisia

Sanering en herontwikkeling van een fosforgipsstort in Sfax, Tunesië

Sanering en herontwikkeling van de met fosforgips verontreinigde kustzone in Sfax

Het Taparura-project, onderdeel van een programma ontworpen door de Tunesische regering en gesteund door de Europese Investeringsbank, heeft als doel om het havengebied, dat zwaar vervuild was door de nabijgelegen industrie waaronder onder andere fosfaatzuurproductie, te saneren en klaar te stomen voor herontwikkeling.

In 2006 ondertekende de Tijdelijke Vennootschap Jan De Nul-Envisan-Somatra-GET een contract voor de sanering en herontwikkeling van de site in Sfax.

De kruisbestuiving tussen de verschillende expertises binnen Jan De Nul Group was de grote troest om dit complexe project te engineeren, uit te voeren en tot een goed einde te brengen. 

Het Taparura-project omvatte zowel milieubaggeren, selectieve ontgraving, sedimentbehandeling als de inrichting zelf van de stortplaats. Het project kaderde in een breder pakket van maatregelen genomen door de overheid voor een algemene verbetering van het leefmilieu.

Dankzij deze sanering en de bouw van een niewe dijk en strand in de Tunesische stad Sfax is de kustzone klaar voor een herontwikkeling tot een mogelijks gloednieuw stadsdeel.