Port of Nador, Morocco

Ontwerp en bouw van een nieuwe zeehaven in Nador, Marokko

Marokko blijft zich strategisch inzetten voor de ontwikkeling van zijn regio’s. Ook wij werken mee aan een doorgedreven ontwikkeling van de Noordoostelijke regio door het realiseren van een geïntegreerd industrieel havenplatform aan de Middellandse Zeekust, genaamd Nador West-Med, kortweg NWM.

Door haar ideale ligging op de karavaanroute tussen Europa en Afrika, heeft Marokko sterke troeven in handen, zowel als producerend land, als logistiek knooppunt. Verscheidene multinationals, toeleveranciers en logistieke dienstverleners vestigden zich reeds in het land van de eeuwenoude berber-dynastieën. Sinds het aantreden van Koning Mohamed VI kende het land een sterke economische groei en zet het strategisch in op de ontwikkeling van eigen regio’s.

De eminente ontwikkeling NWM is gerijpt op de succesvolle ervaring van het Tanger Med-project langs één van de drukste vaarroutes ter wereld. De naamloze vennootschap ‘Nador West Med’ is opgericht voor de bouw, ontwikkeling, planning, promotie en beheer van deze industriële haven en vrijhandelszone. Het NWM-project wordt gebouwd op een tactische locatie, namelijk langs de baai van Betoya. Gelegen aan de westkant van het schiereiland ‘Cap des Trois Fourches’, op ongeveer 30 km vogelvlucht vanuit het stadscentrum van Nador, is dit vlakbij de belangrijkste Oost-West-scheepvaartroutes voor containervervoer en transport van aardolie- en gasproducten doorheen de Mediterrane regio.

Het complex bestaat uit:

  • een nieuwe diepwaterhaven uitgerust met aanzienlijke capaciteiten voor de ontwikkeling van een energiepool (behandeling, verpakking, opslag van koolwaterstoffen en afgeleide producten), overslag van containers en verwerking van bulkproducten;
  • een geïntegreerd platform/vrijhandelszone, open voor gerenommeerde investeerders, bedoeld om de wereldwijd-actieve bedrijven te huisvesten en ondersteund door de haven.

De haveninfrastructuren worden gerealiseerd in verschillende modules met:

  • een ontwikkelingspotentieel op middellange en lange termijn waardoor exploitanten en potentiële reders visies en perspectieven kunnen ontwikkelen;
  • een progressieve realisatie van de infrastructuren en flexibiliteit bij de planning van mogelijke toekomstige uitbreidingen;
  • het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen in de maritieme transportsector en de industrie.

NWM gunde de opdracht voor het ontwerp en bouw van de eerste havenmodule aan het Consortium van STFA (Turkije) - SGTM (Marokko) en Jan De Nul. Deze eerste module omvat:

  • een hoofddijk/-golfbreker over een lengte van circa 4.300 m (bestaande uit 148 caissons over ca. 3.000m en 1.300m rotsdijk met betonnen acropodes) en een secundaire golfbreker/dijk van circa 1.200 m (eveneens rotsen & acropodes);
  • twee containerterminals (betondek op palen) met kade-lengtes van 1.520 m (TC1) en 600 m (TC2); uitbreidbaarheid met nog eens 600 m), op een diepte van -18 m en een aanpalend container-yard / platform over een oppervlakte van 76 ha;
  • een petroleum-terminal met drie tanker-aanlegplaatsen van -20 m diep;
  • een bulkterminal met een kade van 360 m en een diepte van -20 m;
  • een diverse terminal  (-11m diepte) met roro-ligplaats en een servicekade

Wij voeren er de baggerwerkzaamheden uit. Sinds 2016 baggerden we al 25 miljoen m³, wat goed is voor 88% van de totale baggerscope. We ontfermden ons ook over de bodem-substitutie-scope voor de JV-partners. Het uitvoeren van de baggerwerken is gefaseerd en volledig verweven met de civiele bouwactiviteiten die door de JV-partners verwezenlijkt worden.

Anno 2016-2017 is al grondmateriaal van mindere kwaliteit onder de toekomstige hoofddijk door de Vasco da Gama weggebaggerd (± 7,5 miljoen m³). Deze trench is vervolgens gevuld door substitutie-zand van goede kwaliteit die gerecupereerd is uit de uitgravingswerken aan land. Wat door vrachtwagens in zee is gedumpt, baggerde de CSD Zheng He op en laadde dit in splijtbakken die vervolgens de trench opvulden. Dit zand is door vibro-compactatie verdicht om een voldoende stabiele fundering te creëren waarop de rotsenbedding en betonnen caissons bovenop zijn geplaatst. In totaal zijn 148 caissons van elk 8,500 ton geïnstalleerd.

Ook de manoeuvreerzone die de toegangsgeul naar de haven verbreedt, is door onze Vasco da Gama tot op niveau -22 m verdiept en grotendeels door onze multicat DN46 met een sweep-beam vlak getrokken om binnen de uiterst strikte contractuele toleranties te komen.

Een stevig deel van het centrale havenbassin is in de beginjaren als tijdelijke shelterzone aangesneden door de CSD Zheng He en door middel van splijtbakken is het niet herbruikbaar grond-materiaal naar de toegewezen offshore dump-zone gebracht. In 2018 kwam de Zheng He nogmaals in actie om een deel shelter-gebied uit te breiden.

De hopper Francesco di Giorgio nam in 2019 het trenchbaggeren voor de secondaire golfbreker op zich, terwijl de hopper Pinta in 2020 en 2021 op het hoppertoneel kwam om de Oostelijke Cavalier en een eerste deel van de trench voor de Oostelijke Container Terminal op diepte te baggeren, samen goed voor ongeveer 2 miljoen m³.

Het resterende deel van de baggervolumes in het centrale havenbassin en de trenches voor de Container Terminals, is precisiewerk voor een Cutter Suction Dredger. In coördinatie met de JV-partners worden de verschillende baggeracties gepland. Tijdens de afgelopen zomermaanden, draaide de CSD Ibn Battuta hier op volle toeren. In Juli is eerst het deel herbruikbare zand opgespoten via een drijvende en landleiding. Daarna laadde de cutter de splijtbakken L’Aigle, L’Etoile, Boussole en Le Guerrier om het niet-herbruikbaar grondmateriaal terug offshore te gaan dumpen.

Voor volgend jaar rest ons nog de laatste afwerkings- en opkuisronde. De finale opleveringsdatum van dit havencontract is voorzien eind Juni 2024.