Mechelen

Vernieuwing stationsbuurt in Mechelen, België

Sluitstuk van het Belgische hogesnelheidsnet

In Mechelen gonsde het de afgelopen jaren van bedrijvigheid. De Vlaamse overheid, Infrabel, De Lijn en de stad Mechelen werkten er aan een spoorbypass voor het NMBS-station Mechelen-centraal en een nieuwe ringweg: de tangent. Jan De Nul bouwde mee.

Ten zuiden van de stad bevindt zich de nieuwe spoorbypass, een treintraject van drie kilometer met als doel het station Mechelen-Centraal twee extra sporen te geven. Hierdoor is er een snelheidsverhoging van 100 tot 160 kilometer per uur mogelijk, wat de passage mogelijk maakt voor doorgaand internationaal treinverkeer. Ook bieden deze nieuwe sporen meer mogelijkheden voor het Gewestelijk Expressnet (GEN) rond Brussel en de Diabolo-verbinding naar Brussels Airport.

De nieuwe ringweg Tangent, een viervaksweg, zorgt voor een betere toegankelijkheid van het Mechelse station én scheidt het doorgaand verkeer van het plaatselijke.

Verder hoort er bij dit project ook een betere en veiligere verbinding voor fietsers en voetgangers die aansluit op de fietsostrade vanuit Antwerpen en naar Brussel.

Om het spoorverkeer niet te onderbreken, hebben we het nieuwe brugdek in prefab naast het spoor gerealiseerd. Daarna hebben we het tijdens één weekend op de juiste plaats ingereden met behulp van modulaire platformwagens.

Joris Muylaert

Adjunct projectdirecteur bij STAMechelen-Jan De Nul Group