Jan De Nul

Jan De Nul

ONZE EXPERTISES

Offshore, maritiem, civiel, milieu en projectontwikkeling. Jan De Nul Group
is expert in vijf hoofdactiviteiten.

Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. We maken het opwekken van offshore energie mogelijk en we houden waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw. Elke vorm van verontreiniging pakken we aan. Dankzij de vruchtbare wisselwerking binnen ons bedrijf kunnen we totaaloplossingen aanbieden waarbij we één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren.

Laatste projecten

Mechelen

In Mechelen gonsde het de afgelopen jaren van bedrijvigheid. De Vlaamse overheid, Infrabel, De Lijn en de stad Mechelen werkten er aan een spoorbypass voor het NMBS-station Mechelen-centraal en een nieuwe ringweg: de tangent. Jan De Nul bouwde mee.

Jan De Nul Group - CAT site Vilvoorde - Machelen

Sanering terreinen van vroegere Renault-Vilvoorde zijn hefboom voor de creatie van nieuwe logistieke, industriële en residentiële ruimte.