Brownfieldontwikkeling

brownfieldontwikkeling

Brownfieldontwikkeling

De bevolking groeit. Naast meer en aangepaste woongelegenheden is er ook blijvend nood aan ruimte om te ondernemen. Dat geeft een toenemende druk op de open ruimte, die schaars en eindig is. We moeten dus meer doen met minder ruimte. Door de ontwikkeling van vaak zwaar verontreinigde of leegstaande sites, de zogenaamde brownfields, dragen we ons steentje bij om extra ruimtebeslag te verminderen. Als pionier in België zetten we in op het wegnemen van milieurisico’s in functie van een optimale herbestemming. Gedurfd en eigenzinnig revitaliseren we zo vaak jarenlang geblokkeerde vervuilde sites, van voormalige fabrieksterreinen tot zelfs oude stortplaatsen.