CIRCUL 2020 voltooit renovatie Annie Cordytunnel

Een hoogwaardige infrastructuur voor Brussel

Op 28 februari 2022 hebben het CIRCUL 2020-consortium en zijn partners officieel de renovatie van de Annie Cordytunnel (voorheen bekend als Leopold II-tunnel) voltooid voor Brussels Mobility, begeleid door Egis. Met zijn 2.600 meter is hij de langste tunnel in België en een grote strategische as waar meer dan 60.000 voertuigen per dag passeren. De tunnel verbindt het centrum van Brussel met de snelwegen naar het noorden en westen van België.

De Annie Cordytunnel is volledig gerenoveerd en beantwoordt nu aan de hoogste normen op het vlak van kwaliteit en veiligheid. Er werden ultramoderne technologieën geïnstalleerd om een optimaal onderhoud te garanderen voor de komende decennia.

In 2018 vatten BESIX, Jan De Nul Group en EQUANS, leden van CIRCUL 2020, samen met hun partner DENYS de werken aan. Nu die voltooid zijn, volgt nog een onderhoudsperiode van 25 jaar waarvoor Brussels Mobility de verantwoordelijkheid aan BESIX, Jan De Nul Group en EQUANS gegeven heeft.

Een inhuldiging volgt in eind mei. Dan zal ook de naamsverandering officieel bekendgemaakt worden.

Aard van de werken

Het project omvatte een grote renovatie, met onder andere de reparatie van de structurele elementen, heraanlegging van de weg en omgeving, het herstel en de bouw van het technische gebouw en die van 17 nieuwe nooduitgangen. Ook werd de tunnel volledig waterdicht gemaakt en ervoor gezorgd dat hij aan alle veiligheidsvoorschriften voldeed. Daarnaast is een kathodische bescherming van 24.000 m² geïnstalleerd, om de levensduurte van de tunnel te verlengen.

De uitrusting van de tunnel moest ook vervangen worden, zoals 800 km aan kabels, ventilatie, communicatie- en monitorinstallaties en verlichting. Ten slotte werd de aankleding van de binnenwanden volledig opnieuw ontworpen onder leiding van Brussels Mobility en ArtBuild Architects.

Uitdagingen

Wegens de locatie en strategische rol van de tunnel werd er enkel ’s nachts gewerkt, van 22 uur tot 6 uur. De rest van de dag kon het verkeer hem gewoon gebruiken. De maanden juli en augustus van 2018, 2019 en 2020 waren de enige uitzonderingen. Toen was de tunnel de hele dag gesloten. In 2020, tijdens de eerste coronagolf, werden de werken versneld, omdat ze de tunnel extra konden sluiten wegens minder verkeer.

Er werkten ongeveer 180 personen per nacht op de werf. Tijdens de piekmomenten in de zomer nam dat cijfer toe tot wel 400 personen per dag.

Doordat de tunnel zich in een enorm dichtbevolkte omgeving bevindt, moesten de teams rekening houden met heel wat ongewone elementen. Zo loopt er parallel aan de tunnel ook een metrolijn, bevinden er zich onder andere de rioleringen en het grondwaternet van de stad en loopt de tunnel onder het kanaal Brussel-Charleroi, een aantal grote wegen en het Elisabethpark.

Nieuwe technologieën voor een geavanceerd onderhoud

Er werden geavanceerde technologieën gebruikt om het onderhoud van de Annie Cordytunnel te vereenvoudigen in de komende decennia. Zo zorgden 3D-scanners en 360°-camera’s er tijdens de renovatie voor dat er nu accurate digitale modellen beschikbaar zijn van de infrastructuur. Verder garanderen het fotogrammetrisch onderzoek en de daaruit resulterende orthofoto dat de onderhoudsteams een gedetailleerd beeld hebben met locatiegebonden gegevens. Dit draagt allemaal bij tot het feit dat er nu een hoogwaardig onderhoud mogelijk is.