De Lediaan in Wilrijk

Ecologisch verantwoord bouwen aan de toekomst

In de bouwwereld van vandaag zijn duurzaamheid en energie-efficiëntie niet langer vrijblijvende trends maar cruciale vereisten. De bouwsector bevindt zich op een tweesprong: tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar residentiële en commerciële infrastructuur, maar dat tegelijk op een verantwoorde manier doen.
Deze tekst is een vertaling van het artikel 'Des constructions éco-responsables pour bâtir l'avenir'
Bron: Smart Media Agency, Dossier FOKUS Energie et Environnement, fokus-online.be, bijlage bij Le Vif/L'Express, december 2023

 

De architectuur van morgen heruitvinden

Dankzij een ecologisch verantwoorde projectaanpak leveren bepaalde spelers in de sector een cruciale bijdrage aan de bouw van een duurzame nalatenschap voor toekomstige generaties. Om meer te weten te komen interviewden we Kristien De Vries en Nelson Moors, respectievelijk PPP Manager en Production Manager Building bij Jan De Nul.

Een duurzaam bouwproject begint bij de projecteigenaar, die het project in zijn totaliteit moet bekijken en bewuste en verantwoorde beslissingen moet nemen, in samenwerking met de experten, de architect en de aannemer. “Het is belangrijk om bij het ontwerpen van gebouwen een langetermijnvisie te hanteren, zodat ze in de loop van hun levensduur verschillende functies kunnen vervullen. Van bij het ontwerp moet er bij elk project voor gezorgd worden dat het duurzaam in zijn omgeving past”, adviseert Kristien De Vries. Een adaptieve structuur bevordert achteraf de keuze voor renovatie in de plaats van bouwen en helpt het gebruik van beton te minimaliseren, waarvan de recyclage momenteel maar in beperkte mate gebeurt.

"De opkomst van houtconstructies, geïnspireerd door de Scandinavische landen, is ook een duurzaam alternatief voor betonnen frames," merkt Nelson Moors op. Naast de materiaalkeuze is dus de montage belangrijk. "Bij materialen die gemakkelijk kunnen worden ontmanteld en hergebruikt, is recyclage overbodig, wat de totale kosten van hun levenscyclus optimaliseert en de milieu-impact van een gebouw beperkt," legt Kristien De Vries uit.

Strategische aanpassing en energieoptimalisatie

Weloverwogen beslissingen vereisen een grondige analyse en een specifieke aanpak van het project. Best practices kunnen namelijk aanzienlijk verschillen naargelang de geografische locatie en de specifieke kenmerken van het project. "De haalbaarheid en effectiviteit van geothermische energie hangt bijvoorbeeld grotendeels af van de nabijheid van een waterbron en de samenstelling van de bodem," besluit Nelson Moors.

Zodra de lokaal beschikbare energiebronnen zijn geïdentificeerd, moet het gebruik ervan worden geoptimaliseerd. Om het totale energieverbruik van een gebouw te verminderen, raadt Kristien De Vries projecteigenaars in de eerste plaats aan om het bouwvolume te beperken tot de noodzakelijke ruimtes en om veel aandacht te besteden aan de efficiëntie van de buitenschil.

People, Planet, Profit

Waterbeheer is een belangrijke factor in de aanpassing aan de klimaatverandering en het indijken van de gevolgen ervan. Een regenwateropvangsysteem voor daken kan efficiënt regen opvangen en opslaan voor later gebruik. Het dak bedekken met vegetatie bevordert bovendien thermische isolatie en verhoogt zo de opbrengst van zonnepanelen. "Dergelijke manieren van aanpak sluiten perfect aan bij de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit. Ze bieden esthetische, akoestische, ecologische en economische voordelen," zegt Kristien De Vries.

Door van bij de planning tot tijdens de uitvoering verantwoorde praktijken te integreren, effent de bouwsector de weg naar een duurzame toekomst.

De projecteigenaar moet het project in zijn totaliteit bekijken en bewuste en verantwoorde beslissingen nemen.

Kristien De Vries

PPP Manager

FOKUS Energie et Environnement - Des constructions éco-responsables pour bâtir l'avenir - Déc.2023

Type: pdf
Bestandsgrootte: 2.74MB

Zin om ons team te versterken?

Klaar om de touwen in handen te nemen op onze werven? Ben jij de schakel tussen onze teams die ervoor zorgt dat alles volgens plan verloopt? Dan ben jij de bouwsteen die Jan De Nul nodig heeft!