Beach cleanup Taiwan

Een terugblik: De Grote Opruimactie in Taiwan en Bangladesh

Zaterdag 17 september 2022 was het World Cleanup Day. Wereldwijd staken Jan De Nul’ers hun handen uit de mouwen om de omgeving rond hun kantoor, werf of magazijn op te ruimen. Ook in Taiwan en Bangladesh gaven medewerkers en hun familieleden het beste van zichzelf voor een schoner milieu.

Taiwan

Tegen de achtergrond van offshore windparken Formosa 1 en Formosa 2 kwamen meer dan 100 Jan De Nul-medewerkers en hun familieleden samen op het strand van Longfeng Fishing Port in Taiwan. Het doel? De strandomgeving in zijn natuurlijke staat herstellen. Drie uur lang verzamelde de gemotiveerde groep afval langs de kustlijn, met een verbluffend resultaat van meer dan 6.000 kilogram opgeruimd vuilnis.

“We organiseerden deze team- en familieactiviteit in Taiwan op World Cleanup Day om ons team bewust te maken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de Code Zero-ambities van Jan De Nul. Wanneer we werken aan projecten wereldwijd, is het onze plicht om bij te dragen tot een schoner lokaal milieu. Het is voor ons bovendien een manier om onze dankbaarheid uit te drukken aan de lokale betrokkenen die rond het projectgebied wonen en werken." – Lin Joseph, Quality Document Controller bij Jan De Nul.

Bangladesh

Ook in Bangladesh zaten onze collega’s niet stil op 17 september. Tijdens een opruimwandeling langs het landwinningsgebied en het Rabnabad-kanaal, verzamelden de Jan De Nul-medewerkers het afval dat langs de kust was aangespoeld. Over 2 kilometer kustlijn verzamelden ze zo maar liefst 10 m³ vuilnis. Met hun actie droegen de deelnemers niet alleen bij tot schonere stranden en oevers, maar ook tot een betere waterkwaliteit en bescherming van de biodiversiteit. En last but certainly not least wakkerden ze het lokale bewustzijn voor goed afvalbeheer aan.

En dat onze collega’s in Bangladesh begaan zijn met een schoner milieu laten ze ook buiten World Cleanup Day zien. Op de Payra-site, waar momenteel 18 schepen van Jan De Nul actief zijn om de haven toegankelijker te maken, is ook afval sorteren en recycleren een belangrijk agendapunt. Onderaannemers verzamelen en sorteren afvalfracties zoals hout, karton, plastic flessen en blikjes, om die vervolgens aan te bieden op de Bengaalse markt voor recyclage. Deze aanpak bespaart niet alleen afvalverwerkingskosten, maar bevordert ook de lokale industrie en recyclingmentaliteit.

"Er is nog een lange weg te gaan om het volledige potentieel van recycling in Bangladesh te bereiken, maar met onze infosessies en promotie ter plaatse proberen we niet alleen ons eigen personeel, maar ook via onze Bengaalse werknemers de lokale gemeenschappen en onderaannemers te betrekken bij deze noodzakelijke evolutie." – Jan Moens, Senior Project Manager Dredging & Civil

België

En uiteraard bleven we ook in ons eigen land niet bij de pakken zitten. 218 collega’s van onze kantoren, centra en werven waagden zich op 17 september op straat voor een grootschalige opruimactie. Daarvoor werkten we samen met Mooimakers en Ilva, die ons ondersteunden met materiaal en tips om de actie te organiseren. In totaal werd bijna 2.000 kilogram afval verzameld. Om hen te bedanken voor hun inzet, beloonde Mooimakers vijf werven zelfs met een heras-banner. Die zullen binnenkort prijken op de werven Brussel Constitution, Amoras, Oosterweel, Machelen Woluwelaan en Deinze Leietop.

HERAS-banner Mooimakers