Fiets- en voetgangersbrug naar ecowijk Rives Ardentes klaar

In Luik wandelden vandaag ministers Christophe Collignon en Frédéric Daerden, Luiks burgemeester Willy Demeyer en eerste schepen Christine Defraigne, samen met de ontwikkelaars NEO LEGIA de nieuwe fiets- en voetgangersbrug ‘Passerelle des Reflets’ in. Deze nieuwe brug over de Darse de Meuse zal de toekomstige tramhalte ‘Astrid’ verbinden met de nieuwe ecowijk Rives Ardentes. In de lente van 2024 zal de brug helemaal klaar zijn voor gebruik.

De ‘Passerelle des Reflets’ is 57 meter lang en vormt een centrale schakel tussen de nieuwe ecowijk Rives Ardentes, het park Astrid, de toekomstige tramhalte Astrid en de aanpalende buurten op Coronmeuse. Ze zorgt voor een betere toegankelijkheid van de publieke ruimtes en verbindt de nieuwe groene voetgangerszones langs beide zijden van Darse de Meuse en de Maas.

De brug zal toegankelijk zijn voor alle gebruikers van zachte mobiliteit: fietsers, voetgangers, steps en personen met een beperkte mobiliteit, via natuurlijke hellingen aan de parkkant en via een helling en trappen aan de kant van de tramhalte.

Willy Demeyer, Burgemeester Stad Luik: “Met Rives Ardentes, hebben we muren gesloopt om een brug te bouwen. Eens over de brug verschijnen de weerspiegelingen en biedt Coronmeuse toegang tot een groene en duurzame stad.”

Christine Defraigne, Eerste Schepen Stad Luik: “Net zoals Isaac Newton zei “We bouwen te veel muren en te weinig bruggen”, is de inhuldiging van een brug niet alledaags. Onze stad ontwikkelt zich, breidt uit, wordt opgebouwd en wil een antwoord bieden op de voortdurende vraag naar daadwerkelijke levenskwaliteit. Als Schepen voor Huisvesting en het Erfgoed, ben ik verheugd om deze nieuwe installatie die de schakel vormt tussen twee wijken. Wij loven de coherente en geïntegreerde ontwikkeling, deze nieuwe polariteit. Ik hoop de stadsprojecten te kunnen begeleiden en te bevorderen zodat de stad zich verder harmonieus kan ontwikkelen. Luik ijvert voor het uitwerken van projecten die enerzijds de stad omvormen tot een grote metropolis en anderzijds een vierdubbel doel hebben: het leefklimaat van de inwoners verbeteren, een duurzame stad bouwen, de mobiliteit bevorderen en het erfgoed bewaren”.

François Prüm, Bestuurder NEO-LEGIA: “Het krachtige concept van de ecowijk Rives Ardentes, “Vivre la nature de Liège” (de Luikse natuur beleven) in een groene, rustige omgeving met zich op het water, was een belangrijke reden voor de eerste kopers en toekomstige bewoners. Morgen is het hun beurt om de “Passerelle des Reflets” en de vorderingen van de landschappelijke vormgeving als eersten te ontdekken. Zij hebben talrijk ingeschreven voor dit geleid bezoek aan de werf op zaterdag 16/09.”

De ‘Passerelle des Reflets’ wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een budget van ongeveer twee miljoen euro in het kader van stedelijke opwaardering. In en rond het park worden wandelpaden en nieuwe groenzones aangelegd. Een nieuwe verbinding met de Atlasbrug en de Quai de Wallonie maakt ook deel uit van het algemene landschapsprogramma.

 

Bijschrift:
Voor: Schepen van werken Luik Roland Léonard, Viceminister-president van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijkheid van Kansen en belast met het toezicht op “Wallonie-Bruxelles Enseignement” Frédéric Daerden; Luiks burgemeester Willy Demeyer; eerste schepen Christine Defraigne; Minister van Huisvesting, Lokale Besturen en Stedenbeleid Christophe Collignon; Burgemeester van Herstal Jean-Louis Lefèbvre.
Achter: Manager Civiele Divisie Jan De Nul Group Dirk Van Rompaey, CEO Willemen Groep Marc Jonckheere, Bestuurder- Directeur CIT Blaton Frédéric Loriaux.

“De Luikse natuur beleven” op Rives Ardentes

Op het terrein van 25 hectares van Coronmeuse, ontwikkelt NEO LEGIA, het consortium van Jan De Nul Group, Willemen Groep en CIT-Blaton, samen met de stad Luik de nieuwe ecowijk Rives Ardentes.

Het is een gemengd project met 1.325 woningen in verschillende typologieën dat ook ruimte biedt voor kantoren, buurtwinkels, horeca en diensten, zorgvastgoed, twee kinderkribben,  sport- en ontspanningsfaciliteiten, ….

Duurzaamheid, ecologie, veiligheid en natuur staan centraal in de ecowijk Rives Ardentes. Tachtig procent van het terrein zijn openbare ruimten zoals groenzones, pleinen, parken en voetgangerspaden. Het krachtige concept « De Luikse natuur beleven » in een groene, rustige omgeving met zich op het water, was trouwens een doorslaggevende reden voor de eerste kopers en toekomstige bewoners.

Geïnteresseerde koper?

Van de 168 eenheden van de eerste ontwikkelingsfase die te koop werden aangeboden werden er 131 (78%) verkocht. NEO LEGIA heeft net de volgende verkoopsronde gelanceerd met een nieuwe serie Maisons du Parc en een nieuw appartementsblok op de kade.

Officiele inhuldiging 'Passerelle des Reflets' in beeld

Official ceremony 'Passerelle des Reflets' in pictures