Jan De Nul Group, projectontwikkeling, Rijmenam Dijledonk

Gebiedsontwikkeling Dijledonk in volgende fase

Nieuw jaar, nieuw infomoment

Het Dijledonk projectteam organiseert samen de Gemeente Rijmenam (Bonheiden) en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een tweede infomoment voor de omwonenden van de oude Meurop-site in Rijmenam.
 

Afgelopen zomer konden buurtbewoners en andere geïnteresseerden voor het eerst kennismaken met de visie en ambities voor Dijledonk. De talrijke opkomst en boeiende interactie met ruim 300 enthousiaste bezoekers op de infomarkt toonde aan dat de herontwikkelingsplannen positief leven in Rijmenam.

Het projectteam nam alle feedback mee naar huis en ging er het voorbije half jaar verder mee aan de slag samen met de betrokken publieke actoren. Dit vertaalde zich in een meer gedetailleerd ontwerp van masterplan en fasering, dat klaar ligt om aan de buurt voor te stellen op dinsdag 21 januari.

Ook werd in 2019 een aanvraag voor brownfieldconvenant* ingediend dat op 8 november principieel goedgekeurd werd door de bevoegde Vlaamse viceminister-president Hilde Crevits. Tijdens het nieuwe infomoment is er ook de nodige ruimte voor inspraak rond dit brownfieldconvenant.

* Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling
komen (zoals oude industrieterreinen). Het brownfieldconvenant is een samenwerkingsverband tussen de projectontwikkelaar, OVAM en de gemeente.

Over Dijledonk

Dijledonk is een gebiedsontwikkeling op de terreinen van de oude Meurop-site in Rijmenam.

De betaalbare designmeubels van Meurop zetten Rijmenam in de jaren ’50 en ’60 op de kaart. Zo introduceerde deze fabriek een nieuwe manier van wonen én van leven in het hele land, lang voor o.a. IKEA op hetzelfde idee kwam. Ondertussen staat de Meurop-site al een tijdje leeg, maar deze iconische plek blijft nauw verbonden met geweldig wonen en leven.

Dijledonk heeft de ambitie om de komende jaren uit te groeien tot een toegankelijke landelijke wijk aan het water, waar ontspannen, wonen, werken en samenleven hand in hand gaan. De vroegere industriële activiteiten lieten hun sporen na in de bodem en op bepaalde plaatsen is er nood aan sanering.

Dijledonk heeft de ambitie om de komende jaren uit te groeien tot een toegankelijke landelijke wijk aan het water, waar ontspannen, wonen, werken en samenleven hand in hand gaan.

Na verwerving van de leegstaande terreinen in 2018, richtten de private ontwikkelaars PSR (Jan De Nul Group) en COGIVA de maatschappij Dijledonk op voor de sanering en herontwikkeling van de site naar een gemengde bestemming. Dijledonk wenst de site nieuw leven in te blazen in nauw overleg met de betrokken actoren.

Inspraakvergadering brownfieldconvenant en voorstelling masterplan Dijledonk

Een nieuwe wijk in de steigers: Welkom op dinsdag 21 januari (18 – 21 u.)
Ingang via de oude Meurop-gebouwen: Oude Keerbergsebaan 8-10 in Rijmenam.

Meer info | Dinsdag 21 januari

Dienst Ruimtelijke Ordening
Martine De Wandeleer - 015 50 28 36
Kristin Iliaens - 015 50 28 46

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
Wim Van Asschot - 0499 54 64 15
Annemie Noordman - 03 260 87 16

Volg het ontwikkelingsproject via www.dijledonk.be