Treatment

Jan De Nul Group wint DPC Innovation Award 'Best Dredging Equipment

Jan De Nul Group heeft een DPC Innovation Award in de wacht gesleept in de categorie 'Best Dredging Equipment' voor het ontwerp en de bouw van de Sediment Transfer Unit design voor het transport van verontreinigd slib in Malta.

Om toekomstige uitbreiding van de activiteiten in de haven van Valetta toe te laten, diende de vervuilde haven van Marsa gesaneerd te worden. Op Malta zijn er onvoldoende faciliteiten om op een veilige manier de aanzienlijke hoeveelheden vervuild slib te baggeren, stockeren, behandelen en bergen. Er is ook niet voldoende plaats voor tijdelijke voorzieningen.

Daarom heeft Jan De Nul Group een Sediment Transfer Unit (STU) ontworpen en gebouwd, en een sleephopperzuiger gemobiliseerd om het slib naar een overzees behandelingscentrum te transporteren. Het vervuilde slib werd gebaggerd, gezeefd in de STU om er grotere voorwerpen uit te filteren, en vervolgens zonder toevoeging van extra water in de hopper gepompt.
De hoeveelheid slib werd tot een minimum beperkt en afgedekt ; de bodemdeuren van het schip waren verzegeld om verlies tijdens het transport te voorkomen. Het schip loste dan zelf zijn lading in een overzees saneringscentrum.