Beach replenishment Brazil

Kwetsbaar land herstellen in Brazilië

Kustgebieden in Latijns-Amerika worden steeds vaker opgeschrikt door brutaal natuurgeweld en zware tropische stormen. Het gevolg? Kusterosie die de stranden aantast, net als de nabijgelegen wegen. Om deze onmisbare verbindingswegen voor de gemeenschap en de economie te herstellen, werkte Brazilië samen met Jan De Nul een maritieme oplossing uit. Een succesformule die snel navolging kende.

45 meter strand erbij in 9 weken

Een strandsuppletie in Fortaleza gaf in 2019 het startschot voor een hele reeks van zulke werken in Brazilië. Toen spoten we circa 1,4 miljoen m³ zand op over een kustlengte van 2 km. In 2021 maakten we daar in de gemeente Camboriu maar liefst 2,2 miljoen m³ van. We verbreedden het strand van 25 m naar 70 m over een lengte van 5,5 km. En dat allemaal in amper 9 weken. Een huzarenstukje, waar de lokale gemeenschap al lang op wachtte: door de sterke getijden was het strand dringend aan herstelling toe.

De strandopspuiting in Camboriu was meteen het eerste project van onze nieuwe sleephopperzuiger Galileo Galileï. Op 15 km van de kust baggerde dit schip zand, bracht het daarna naar de baai en pompte het via een zinkerleiding aan land. Dit extreem lage-emissieschip met een beuninhoud van 18.000 m³ heeft twee gescheiden hoppers aan boord. Een unieke troef: door het baggermateriaal gelijkmatig over beide hoppers te verdelen, kunnen we de belading en diepgang optimaal beheersen.

Aandacht voor mobiliteit

Door een maritieme aanpak van kusterosie vermijdt Jan De Nul het vervoer van zwaar transport op cruciale verbindingswegen. Die lijden vaak ook onder erosie en liggen er slecht bij. In Meaipe spuiten we daarom niet alleen zand op, we herstellen én beschermen er ook de belangrijkste kustweg. Een nieuw aangelegde rotsberm en de verbreding van het strand beschermen deze verkeersader tegen hevige stormen en getijden. Meer naar het zuiden, in Mathinos, zijn we intussen ook gestart met strandsuppleties.

“Brazilië beschermt de kustlijn steeds vaker met strandsuppleties en verwacht transparantie over de milieu-impact ervan.”

Koen Robijns

Area Manager Americas bij Jan De Nul

Koen Robijns

Een economische boost

Bredere en sterkere stranden bieden niet enkel bescherming tegen het getij en extreme natuurfenomenen. Ze vormen ook een aantrekkingspool voor het groeiende toerisme. Binnen de lokale gemeenschap neemt de werkgelegenheid toe, en toeristen vinden steeds vlotter hun weg naar deze hippe kuststeden. “Dat geeft veel voldoening aan het werk dat we hier verrichten”, vertelt Steven De Baets, Project Manager. “De hele gemeenschap volgde onze werkzaamheden op de voet. In Camboriu zonden twee youtubers de vooruitgang op onze werf zelfs dag en nacht uit, met duizenden geïnteresseerde reacties. Na afloop zag ik op Google Earth hoeveel verschil we letterlijk gemaakt hebben voor deze gemeente. Dan ben ik erg fier op wat we gerealiseerd hebben.” 

Jan De Nul is voor Brazilië een betrouwbare partner in hun toekomstgerichte aanpak tegen kusterosie. Met een reeks strandsuppleties in uitvoering, in portefeuille en in aanbestedingsfase maken we een substantieel verschil voor de lokale gemeenschap.

Dit is een fragment uit het activiteitenrapport 2021.