Na jarenlange leegstand een nieuwe invulling voor de hoek Leuvensesteenweg en Julien Trekkerstraat in Zaventem

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp brownfieldconvenant Zaventem – J. Trekkerstraat. Het brownfieldconvenant schept het kader voor een herontwikkeling naar een duurzaam kwalitatief gebouw voor economische functies met aandacht voor architecturale kwaliteit en klimaatadaptatie, een veilige ontsluiting en integratie in de omgeving.

Op de hoek van de Leuvensesteenweg en de Julien Trekkerstraat in Zaventem staan al ruim 10 jaar enkele kantoorgebouwen en een woning te verkommeren. De leegstand trekt krakers en vandalen aan en geeft de buurt een verwaarloosde aanblik. De stedenbouwkundige bestemming van deze zone en de onveilige ontsluiting naar de Leuvensesteenweg bemoeilijken een kwalitatieve herinvulling.

Samen met gemeente Zaventem en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben grondvennootschap Woluwedal BV en ontwikkelaar PSR een brownfieldconvenant met de Vlaamse Regering opgesteld, waarbij de site een nieuwe invulling krijgt in overeenstemming met nieuw en duurzaam ruimtelijk beleid. Op korte termijn kunnen de sloopwerken al van start gaan.

Nieuw kantoorcomplex met showroom en oog voor klimaat, natuur en omwonenden

De nieuwe gebouwen zullen volledig worden ingezet voor economische functies, met bijzondere aandacht voor een architecturale meerwaarde en duurzame technieken, zoals passiefbouw, elektrificatie van de parking, duurzame energie en waterrecuperatie.

Het achtergelegen bos zal sport-, spel- en ontspanningsmogelijkheden bieden aan toekomstige werknemers en omwonenden, alsook een doorsteek naar het aanpalende bedrijventerrein Lozenberg.

De voorzieningen voor waterbuffering en infiltratie gaan verder dan momenteel wettelijk verplicht en er komen voorzieningen voor deelmobiliteit en elektrische voertuigen.

Betere ontsluiting voor meer veiligheid

Om de zichtbaarheid bij het afrijden naar de Leuvensesteenweg te optimaliseren wordt met de eigenaars van het aanpalende eigendom gewerkt aan een gezamenlijke ontsluiting.