Jan De Nul_United Project

United project: eerste tests voor erosiebescherming met succes gelanceerd

Jan De Nul Group ontwierp en produceerde een restauratietafel om verschillende soorten erosiebescherming te testen op kolonisatie door platte oesterlarven. Het materieel dat vanuit ecologisch perspectief het best presteert, zal worden geselecteerd en toegepast op de offshore site.

Ondanks enige vertraging door COVID19, boeken Jan De Nul en zijn partners vooruitgang in het United-project. In de afgelopen zomermaanden zijn in het Belgische deel van de Noordzee de eerste structuren en restauratietafels voor aquacultuur van platte oesters geplaatst. Samen met onze partners hebben we de eerste vier zeemissies dicht bij land met succes uitgevoerd. We zijn erin geslaagd om uitgroeisystemen te installeren om wilde oesterlarven uit de omgeving te verzamelen. We hebben ook de mogelijkheid getest voor een restauratiehabitat om natuurlijke platte oesterriffen te vormen op de nearshore site Westdiep (5 km voor de kust van Nieuwpoort).

Daarnaast zullen we de mogelijkheid voor aquacultuur van platte oesters van de nearshore site evalueren. In het najaar van 2020 zullen we de eerste resultaten bekijken en de co-cultuur met suikerkelp (zeewier) opstarten.

Het United-project

Het United-project kadert binnen een grootschalig Europees onderzoek dat de ruimte op zee zo duurzaam mogelijk wil gebruiken. Met de steun van partners uit acht landen worden in totaal vijf pilootprojecten opgezet. Jan De Nul Group werkt mee aan het onderzoeksproject in België, dat zich toespitst op natuurherstel en aquacultuur. Op deze manier draagt de groep ook haar steentje bij aan een gezondere oceaan.