CPEM_Toulon

Valorisatiecentrum nabij Toulon in opmars

Onze Envisan-site nabij Toulon bestaat nog maar vijf jaar en toch vormen de activiteiten van het valorisatiecentrum van gronden en baggersedimenten (CPEM) er al een gevestigde waarde. Een sensibiliseringscampagne maakte de lokale bouwsector meer vertrouwd met de valorisatie van baggersedimenten. “We mogen niet vergeten dat dit soort sedimentbeheer nog maar twintig jaar oud is”, vertelt Lilian Rahyr, technisch-commercieel manager van CPEM.

Ons valorisatiecentrum in Toulon kent een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 160.000 m³. Met innovatieve en veilige oplossingen kan het een brede waaier aan niet-schadelijke minerale afvalstoffen overnemen, inclusief verontreinigde grond en baggersedimenten. Nadat ze in het centrum behandeld zijn, worden ze gevaloriseerd tot constructiemateriaal voor andere toepassingen. “In 2019 zagen we een continue stijging in de aanvoer van grond, zoals sedimenten. Bovendien werd 80 procent van die instroom terug in gebruik genomen”, zegt Lilian.

Toch duurde het even voordat het centrum bij de klanten het foute imago van stortplaats van zich af kon schudden. Vooral de uitbreidingswerken in Monaco waren belangrijk voor de ontwikkeling van de site. De grote hoeveelheden te behandelen sedimenten leidden tot investeringen in een efficiënt zuiveringsproces en de installatie van een fysicochemische wasinstallatie, specifiek bedoeld voor vervuilde grond en sedimenten.

Intussen ziet Lilian een duidelijke evolutie. “We stellen nu een maturiteit van de markt vast. Openbare of particuliere klanten zijn bewuster geworden. Iedereen werkt samen met de betrokken administraties in dezelfde richting.” Momenteel stelt een werkgroep een gids samen voor het hergebruik van sedimenten in de wegenbouw. Een nieuwe stap op weg naar de valorisatie van materiaal en een duurzame schakel binnen de circulaire economie.