Studenten

Waarom we kiezen voor samenwerken met onderwijsinstellingen

Meer en meer zetten onderwijsinstellingen tijdens opleidingstrajecten in op praktijkcases in de werkwereld en daar werken wij maar al te graag aan mee. Een combinatie tussen een nieuwe studentenkijk en de doorwinterde praktijkervaring van onze firma zorgt voor een win-win situatie.

Bij Jan De Nul zijn we continu op zoek naar innovatieve ideeën en oplossin­gen. Daarbij is knowhow en ervaring delen met elkaar cruciaal, zowel binnen Jan De Nul Group, maar ook erbuiten. Een frisse blik uit de academische wereld kan zorgen voor inventieve ideeën.

Onderzoeken is vooruitgaan

Hoewel de academische - en bedrijfswereld soms mijlenver uit elkaar liggen, hebben ze elkaar nodig en kunnen ze elkaar versterken. Universitaire onderzoeken hebben nood aan praktijkcijfers en ervaringen. De onderzoeksresultaten leggen op hun beurt opportuniteiten voor groei bloot. En dat pikken de bedrijven in de praktijk dan weer op. We stellen in die optiek met plezier ons bedrijf ter beschikking voor onderzoek.

Zo gaven recent vier studenten International Business Management van de Arteveldehogeschool Gent een workshop Diversiteit en inclusie op de werkvloer aan enkele collega’s van kantoor Aalst. Een belangrijk topic dat verweven is in onze MVO-strategie en past binnen SDG 10 Reduced Inequalities. Ze konden hun academische inzichten aftoetsen aan onze bedrijfscultuur en vanuit hun theoretisch kader kunnen ze suggesties aanbieden die we misschien kunnen uitrollen in ons bedrijf. De workshop werd goed onthaald, zowel de studenten als de collega’s waren enthousiast, gaven positieve feedback en deelden inzichten.

Studenten, de toekomst

Studenten zijn de toekomst. Daarom laten we ze met plezier stagelopen bij ons of begeleiden we hen bij hun eindwerk. Zodat ze met relevante ervaring de bedrijfswereld in kunnen stappen. Vorig jaar wierpen enkele thesisstudenten hun blik op de voortdurende stroom aan interessante gegevens die Jan De Nul binnen krijgt. Ze hielpen ons om deze ‘big data’ te ontsluiten en bijgevolg efficiënter te werken. Tijdens het academiejaar 2020-2021 hebben we maar liefst negen studenten van drie verschillende onderwijsinstellingen begeleid bij hun eindwerk.

Maar, we werken ook samen met studenten en academici aan innovatieve ideeën die een impact kunnen hebben op de toekomst. Die ideeën moeten we eerst testen alvorens er grootschalig mee aan de slag te gaan. Wanneer we dat doen samen met een kennisinstelling kunnen we deze praktijktest sneller realiseren, en kunnen we dus ook sneller innoveren. Denk maar aan de doctoraatstudie ‘PLANT ME’. Een onderzoek naar een duurzame bescherming van kwetsbare kustgebieden dat zich richt op het gebruik van zeegrassen.

Vroeg begonnen, is half gewonnen

We wachten niet tot de jeugd oud genoeg is om samen te werken aan een stage of thesis, we inspireren ze graag van jongs af aan. Daarom stelden we een schoolpakket samen om 10 tot 14-jarigen op een aangepaste manier uit te leggen hoe we een windmolen bouwen en welke beroepen we hiervoor allemaal inschakelen. We bouwden eveneens mee aan het project “Zeekracht” in Technopolis. Deze immersieve digitale ruimte toont op een begrijpelijke manier hoe initiatieven zoals offshore windmolenbouw, energietransitie en building with nature tot stand komen.