FOCUS #4
Een mix van opmerkelijke facts and figures, inspirerende projecten, inzichten van experts, trends in de sector en boeiende verhalen van over de hele wereld.
Funderingen op land en op zee
We hechten veel belang aan de uitwisseling van kennis tussen verschillende departementen. Daarom brachten we twee experten in funderingstechnieken samen.