CO2-Prestatieladder

Jan De Nul NV, dochteronderneming van Jan De Nul Group, wil de focus leggen op CO₂ bewust handelen en zich engageren voor een duurzame wereld en een duurzame groei van de activiteiten, door het energieverbruik en de CO₂-uitstoot te reduceren. Daarom is Jan De Nul NV sinds 2013 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder, het huidig certificaat is niveau 4. Met dit Nederlandse instrument tonen bedrijven hun CO₂-reductie en -bewustzijn aan. 

Hieronder alle onderdelen van de CO₂-Prestatieladder toegelicht.

Inzicht

Jan De Nul NV heeft effectieve doelstellingen en maatregelen geformuleerd om de CO₂-uitstoot te reduceren. Het GHG-rapport ( document 3A1 ) geeft onder meer inzicht in de energiestromen en verbruiken van de kantoren, incl. ateliers en magazijnen, van Jan De Nul NV in Aalst, Zelzate, Bergen-op-Zoom (Nederland) en Capellen (Luxemburg) en van de baggerprojecten in de Benelux gedurende het eerste semester van 2018. Deze inventarisatie werd door een onafhankelijke instelling (LRQA Nederland) geverifieerd en geattesteerd op 30 november en 3 december 2018.

De resultaten en validatie van de emissies van 2012 vindt U in documenten 3A1c en 3A2.
De resultaten en validatie van de emissies van 2013 vindt U in documenten 3A1c en 3A2.
De resultaten en validatie van de emissies van 2014 vindt U in documenten 3A1c en 3A2.
De resultaten en validatie van de emissies van 2015 vindt U in document 3A1
De resultaten en validatie van de emissies van 2016 vindt U in document 3A1
De resultaten en validatie van de emissies van 2017 vindt U in document 3A1 
De resultaten en validatie van de emissies van het eerste semester van 2018 vindt U in document 3A1

Reductie

De carbon footprint (CO₂-uitstoot), de vooropgestelde doelstellingen en de mate waarin deze behaald van de vaste locaties in Benelux en van de baggerprojecten in de Benelux werden in kaart gebracht.

Voortgangsrapport 2013
Voortgangsrapport eerste semester van 2014
Voortgangsrapport 2014 (volledig)
Voortgangsrapport eerste semester van 2015
Voortgangsrapport 2015 (volledig)
Voortgangsrapport eerste semester van 2016
Voortgangsrapport 2016 (volledig)
Voortgangsrapport eerste semester van 2017
Voortgangsrapport 2017 (volledig)
Voortgangsrapport eerste semester van 2018

 

Doelstellingen 2018 staan beschreven in het document 4B1.

Transparantie

Jan De Nul NV heeft als doelstelling om transparant te zijn over haar energiereductiebeleid. Doc 3C2 geeft aan hoe intern en extern over het beleid wordt gecommuniceerd.

Bijkomende informatie kan uw vinden op de SKAO-website via onderstaande link:

https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties?id=327

Participatie

Jan De Nul NV wisselt kennis over en ervaring met de energiereductie uit met andere bedrijven. Door het invoeren van de CO₂-Prestatieladder (voor wat broeikasgassen betreft) wil Jan De Nul NV de globale milieu-impact continu verbeteren. Doc 3D1 geeft de actieve deelname aan initiatieven van het CO₂-reductieprogramma weer. 

Jan De Nul is eveneens initiatiefnemer bij verschillende projecten (doc 4D1).