Focus leggen op CO₂-bewust handelen

Ons huidig certificaat, niveau 5, is het hoogste niveau

Jan De Nul Group legt de focus op CO₂-bewust handelen en engageert zich voor een duurzame wereld en een duurzame groei van de activiteiten, door de CO₂-uitstoot te reduceren. Daarom is Jan De Nul sinds 2013 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder, het huidig certificaat is niveau 5. Sinds 2020 behaalden ook de civiele werken en de milieuwerken in de Benelux het hoogste niveau 5. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten, dit zowel binnen de bedrijfsvoering, in projecten als in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Hieronder worden enkele onderdelen van de CO₂-Prestatieladder verder toegelicht. Ook op de website van de CO2-Prestatieladder kan je meer info vinden over hoe Jan De Nul emissies reduceert. 

CO2-bewust certificaat - Niveau 5

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.14MB

Voortgangsrapport 2023 Q1-Q2

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.96MB

Voortgangsrapport 2022

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.51MB

Voortgangsrapport 2022 Q1-Q2

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.81MB

Voortgangsrapport 2021

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.82MB

Voortgangsrapport 2020

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.8MB

Energie Management Actie Plan 2022 – 3B2

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.5MB

Energie Management Actie Plan 2021 – 3B2

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.5MB

Energie Management Actie Plan 2020 – 3B2

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.48MB

Emissiereductie initiatieven

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.56MB

Sectorbrede reductieprogramma's

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.35MB

Projecten met gunningvoordeel - Bissegem Brug 2023

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.96MB

Project met gunning - Duurzame baggerwerken 2022

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.99MB

Project met gunningsvoordeel - Suppleties Vlaamse Kust 2022

Type: pdf
Bestandsgrootte: 1.45MB

Projecten met gunningvoordeel - Nieuwpoort 2022

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.47MB

Projecten met gunningvoordeel - CAT-Site Vilvoorde 2022

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.47MB

Projecten met gunningvoordeel - Nieuwpoort 2021

Type: pdf
Bestandsgrootte: 0.97MB

Projecten met gunningvoordeel - Suppleties Vlaamse Kust 2021

Type: pdf
Bestandsgrootte: 1.24MB