Belgique – Tunnel Schuman-Josaphat

Tunnel Schuman-Josaphat, Brussel, België

De spoortunnel Schuman-Josaphat verbindt twee drukke spoorlijnen in de Europese wijk van Brussel in kader van het GEN-project. De nieuwe lijn zorgt voor een snelle verbinding met de nationale luchthaven. De werken gebeurden uitsluitend ondergronds, onder een van de dichtstbevolkte gebieden van België. Een uitzonderlijke technologische uitdaging.

De nieuwe tunnel met een lengte van 1.250 m ontlast de drukke noord-zuidverbinding. Ook het multimodale station Schuman werd vergroot en gemoderniseerd. De nieuwe spoorverbinding werd uitgevoerd boven de bestaande metrolijn en onder de bestaande wegtunnel van de Wetstraat en de Europese gebouwen (Berlaymont, Résidence Palace).

De civieltechnische werken omvatten het bouwen van spoorviaducten, het aanleggen van een trillingdempend systeem en de realisatie en afwerking van technische ruimtes en nooduitgangen. Ook technische en elektromechanische werken behoorden tot het totaalpakket van Jan De Nul Group: bovenleidingen, aanleg van sporen en wissels, plaatsen van seinen en het monteren van een verluchtingssysteem. Door ingenieuze technieken bleef trein- en metrovervoer mogelijk en werd de hinder voor de reizigers beperkt tot een minimum.