Envisan wint prijs voor riviertransport

Envisan wint prijs voor riviertransport

Elk jaar reikt de Direction du Transport et de l’Intermodalité des Marchandises (SPW Mobiliteit en Infrastructuur) een prijs uit aan een bedrijf dat zich onderscheidt op het vlak van riviertransport. Dit jaar viel die eer te beurt aan Envisan, de milieudochter van Jan De Nul. Het was Waals Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur Philippe Henry die de prijs overhandigde op de dag van de binnenvaart en intermodaliteit in Wallonië op 7 juni 2023.

Envisan baat in Wallonië drie centra uit voor de sanering en herverwerking van gronden en sedimenten, meer bepaald in Saint-Ghislain, Lixhe en Monsin. Ten opzichte van 2021 verdriedubbelde de milieudivisie zijn riviertonnage tot 300.000 ton, meteen ook de reden waarom het dit jaar de onderscheiding in de wacht sleepte. Transport via waterwegen biedt een enorm hoog rendement, is veiliger en eenvoudiger op te volgen. Dat licht ook Dimitri Descamps, Regionaal Commercieel Directeur van Envisan toe: “Het is eenvoudiger om één verplaatsing van 1.200 ton te traceren dan 40 verplaatsingen van 30 ton per vrachtwagen.”

Envisan is gespecialiseerd in het saneren van verontreinigde sites. Het saneert ter plaatse of transporteert de verontreinigde grond om te reinigen in één van zijn valorisatiecentra. Daarbij houdt Envisan steeds het oog op het hergebruik van de gereinigde sedimenten in alternatieve toepassingen om zo mee te bouwen aan een circulaire wereld.