Collega's in Batam

ITA begint bij je thuis

In Batam (Indonesië) hebben werknemers van Jan De Nul Group op een geweldige manier ITA in de kijker gezet. Tijdens een familiedag werd met spelletjes en een quiz duidelijk gemaakt hoe ITA om veel meer draait dan veiligheid alleen. Het is een cultuur, een mindset waarbinnen actief nagedacht wordt over wat je wil realiseren (Imagine), over hoe je dat wil doen (Think), om het dan ook effectief te gaan doen (Act). En bij elke stap denk je na: sluimeren er ergens risico’s of opportuniteiten? Kan een proces geoptimaliseerd worden? Loopt er ergens iets minder vlot dan gehoopt of gepland? 

Een mindset betekent dat je de ITA-principes eigen maakt, dat je ze als het ware internaliseert. Echt ITA ben je pas als het door je aderen stroomt, als je het ademt, als je er bij wijze van spreken meteen bij het ontwaken aan denkt. Niet toevallig werd daarom een familiedag georganiseerd: ITA is niet enkel aan het werk gebonden. Een ITA-mindset ontwikkel je binnen de meest elementaire organisatie ter wereld: je familie, je thuis. Niet geheel onlogisch werd “ITA begint bij je thuis” dan ook de slogan voor de familiedag.

Base Manager Luc Verley: “Wanneer iemand Imagine-Think-Act in zijn of haar dagelijkse leven implementeert, zal dat afstralen op het gedrag op het werk.” Luc vindt veiligheid in elk project een topprioriteit, maar benadrukt graag dat het om meer gaat dan helmen, veiligheidsschoenen, regels en reglementen. “Een ITA-cultuur realiseer je pas echt wanneer je ownership creëert binnen je bedrijf, wanneer werknemers verantwoordelijkheid voelen. Het is een manier van denken, een spirit.”

Om ervoor te zorgen dat het ITA-vuur niet zou uitdoven na de familiedag, werd beslist om een tweewekelijkse vriendschappelijke competitie op te zetten rond ITA-implementatie op het thuisfront. “We zijn er heilig van overtuigd dat dit gaat bijdragen tot een betere aanpak en controle van de activiteiten binnen ons bedrijf”, zegt Luc. Alle aanwezigen op de familiedag hebben, bij wijze van commitment, ook hun handtekening gezet op de ITA-banner die uithing. Vandaag hangt de banner op aan de kantoren waar ze werken. “Zo wordt ‘ITA begint bij je thuis’ een manier van leven voor onze werknemers.”