Team in Batam

ITA-influencers in Batam

Wij ademen en spreken ITA. Het is de manier waarop we werken. Wereldwijd.

Het verbaast dan ook niet echt, integendeel het maakt ons best wel fier, dat ons dochterbedrijf PT. Idros Services als early adopters in Batam, Indonesië onlangs een familiedag organiseerde in het ITA kader.

Onder andere een quiz en panelgesprek peilden naar de ITA-betrokkenheid en belang van operationele controle bij alle werknemers. Spelenderwijs werd gekeken naar de kennis van risicovolle processen en HSE regels bij de uitvoering van dagelijkse taken. Het mooie resultaat hiervan was dat alle werknemers zich nog meer willen inzetten voor het creëren van een betere werkomgeving.

Helemaal in lijn met deze goede voornemens én met het ITA principe Stop&Rethink, introduceerde PT.Idros Services Hazard Observation (HAZOB) Cards. Voortaan rekent iedereen op elkaar om mee uit te kijken naar onaanvaardbare risico’s en als team naar oplossingen te zoeken.

Een mooi voorbeeld van één team dat aan hun plan werkt.