Op de CAT-site in Vilvoorde werken we met biopiles, waardoor we zo’n 5.400 vrachtwagentransporten uitsparen.

MILIEUOPLOSSINGEN MET EEN MINIMALE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

De sluiting van de Renaultfabriek in 1997 was een sociaal en economisch drama voor de lokale gemeenschap. Decennialang bleef het 60 hectare grote terrein in Vilvoorde er troosteloos en onbenut bij liggen. Vandaag pakt Jan De Nul de vervuiling van het industriële verleden aan in opdracht van een projectontwikkelaar. Een complex project, waarvoor onze milieudivisie Envisan een duurzame oplossing uitwerkte. Hoe? Door creatief te zijn met land, water en lucht. Met een hoogtechnologische on-site behandeling en het hergebruik van verontreinigde sites geven we een circulair antwoord op de toenemende landschaarste. En dat met een minimale ecologische voetafdruk. Tegelijk schrijven we mee aan een nieuwe bladzijde voor de lokale gemeenschap, met ruimte voor wonen, werken, recreatie en natuur.

Creatief met land: on-site sanering en duurzaam hergebruik van onderbenut terrein 

De voormalige Renaultfabriek in Vilvoorde staat vandaag gekend als de CAT-site. Op het terrein zijn twee grote vervuilde zones vastgesteld: één gelinkt aan een historisch huishoudelijk afvalstort en één van onbekende oorsprong met hoge concentraties aan benzeen. Tot op een diepte van vier meter ontgraven we 90.000 m³ verontreinigde grond, die we zoveel mogelijk naast de uitgraafzone stockeren, analyseren én ter plaatse saneren. Daarmee sparen we zo’n 5.400 vrachtwagentransporten uit, minimaliseren we onze impact op de mobiliteit en verminderen we onze CO2-uitstoot met 1.195 ton.

De verontreinigde grond saneren we ter plaatse met de biologische techniek van biopiles, waarbij micro-organismen de verontreiniging afbreken tot minder schadelijke vormen. De afgezogen lucht uit de biopiles wordt opgevangen en gezuiverd via een filter, gecombineerd met een katalytische naverbrander. De warmte die daarbij vrijkomt, recupereren we om de temperatuur in de biopiles te verhogen. Een oplossing die uitgaat van een maximale circulariteit. 

Creatief met water: 4 circulaire oplossingen voor watergebruik

Water is een natuurlijke rijkdom die Jan De Nul wil veiligstellen voor de toekomstige generaties. Bij de uitvoering van milieuprojecten vermijden we het gebruik van leidingwater door circulaire alternatieven te voorzien. Dat vergt vaak een unieke aanpak, op maat van elk project.     

  • Op de CAT-site in Vilvoorde zetten we een tijdelijke mobiele waterzuiveringsinstallatie in om verontreinigd bemalingswater te zuiveren.
  • Op de met asbest vervuilde Modernite-site in Hofstade voorkomen automatisch gestuurde vernevelingssystemen de verspreiding van asbestvezels op en naast het terrein. De vernevelingssystemen worden gevoed met water uit de rivier de Dender.
  • Bij de grondwatersanering van de site VOPAK (op- en overslag van chemische en petrochemische producten in de Antwerpse haven) hergebruiken we het gereinigde proceswater om de lucht te wassen die verontreinigd is met vluchtige organische stoffen.
  • In Gijzegem nabij Aalst saneren we voor een textielbedrijf grondwater dat verontreinigd is met gechloreerde oplosmiddelen. Het gezuiverde afvalwater wordt door de klant hergebruikt als proceswater in zijn productie-unit.

 
Creatief met lucht: propere lucht en een sterke co2-reductie

De saneringsactiviteiten van Jan De Nul maken verontreinigde grond weer leefbaar. Daarbij is niet alleen land en water, maar ook lucht essentieel. Dat doen we door onze emissies zo goed mogelijk te beheersen en te monitoren. Onze biologische saneringen ter plaatse zorgen voor een drastische vermindering van onze CO2-uitstoot. Op de CAT-site besparen we nog eens 13 ton CO2 extra, door 100% groene energie van lokale oorsprong te gebruiken. We kiezen ook bewust voor een elektrisch vernevelingstoestel in plaats van een op diesel. 

Met on-site saneringen komt Jan De Nul tegemoet aan hoogtechnologische vragen van klanten voor complexe projecten. Door in één beweging ook onze ecologische voetafdruk te verkleinen, kunnen we de verwachtingen van onze klanten zelfs overstijgen. Deze succesvolle aanpak wil onze milieudivisie Envisan zowel nationaal als internationaal nog verder uitbouwen. In Wallonië hebben we intussen onze eerste mobiele fysicochemische wasinstallatie in gebruik genomen. Een snelle oplossing voor de sanering van zwaar verontreinigde sites, zoals met PFOS-verontreinigde gronden. Een veelbelovende evolutie voor de toekomst.

Dit is een fragment uit het activiteitenrapport 2021.