Strandsuppleties aan de Vlaamse Kust ook in 2022 maximaal duurzaam met minimale hinder

Jan De Nul overtuigt Vlaamse overheid met concrete milieueisen voor uitvoering strandsuppleties

Op 15 februari start Jan De Nul in Oostende met bagger- en strandsuppletiewerken in opdracht van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Het gaat om een onderhoudssuppletie om de kustbescherming op peil te houden.

Voor dit deelproject zal de sleephopperzuiger Alexander von Humboldt van Jan De Nul zo’n 600.000 kubieke meter gebaggerd zand op het strand van Oostende aanvoeren, varend op duurzame drop-in biobrandstof en geassisteerd door klimaatsparend grondverzetmaterieel op het strand.

Deze werken gebeuren net zoals in 2021 op een geheel duurzame manier. Het baggerschip Alexander von Humboldt zal varen op 100% duurzame drop-in biobrandstof, waardoor de CO2-uitstoot met 90% vermindert. De bulldozers en graafkranen op het strand zijn voorzien van geavanceerde uitlaatgasfiltersystemen waardoor de uitstoot van fijnstof en stikstof met 80% afneemt. De werfkantoren voor het projectmanagementteam zijn van de nieuwste generatie, voorzien van goed isolerende materialen en een warmtepomp, waardoor ook daar 80% energieverbruik wordt uitgespaard

Voor dit contract was milieu-impact een belangrijk gunningscriterium gezien de langetermijnvisie op kustbescherming van het agentschap MDK: Vlaanderen moet zich vandaag voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering door de kusten te versterken en tegelijk de oorzaken maximaal reduceren. Jan De Nul, expert in dergelijke kustbeschermingswerken, was de meest geschikte partij met het duidelijke engagement om tijdens de uitvoering 90% minder CO2 uit te stoten. 

Bart Praet, Afdelingshoofd Baggerwerken Benelux bij Jan De Nul Group: “In 2019 waren we de voortrekker binnen onze sector door een verplichte CO2-reductie van 15% in Vlaamse baggercontracten te laten opnemen en dit tegen 2022. Met onze inschrijving en uitvoering voor deze opdracht tonen we dat we klaar zijn voor de toekomst en op een duurzame manier kunnen baggeren en suppleren. We laten andere opdrachtgevers zien dat deze maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Als we ons op lange termijn tegen de zeespiegelstijging willen wapenen, dan moeten we nu handelen. De reductie van emissies kan gewoon niet meer vrijblijvend zijn.”

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK): “Als de maritieme overheidspartner willen we op alle mogelijke manieren ons steentje bijdragen om de impact op het klimaat te beperken. Bij de opdrachten die we in de markt zetten besteden we dan ook bijzonder veel aandacht aan milieucriteria. We zijn hiermee een voortrekker binnen de Vlaamse overheid om de reductiedoelstellingen voor ons land te halen.”

Minimale hinder voor omwonenden en zeeliefhebbers

Het baggerschip Alexander von Humboldt zal in de haven van Oostende liggen en het gebaggerde zand via een drijvende leiding naar het strand pompen. Hierdoor zullen de werken sneller kunnen worden afgerond, omdat het baggerschip continu zal kunnen doorwerken. Doordat het in de beschutte haven ligt, hoeft het schip namelijk niet te wachten op hoogtij om dichterbij de kust te varen. De uitvoeringstijd kan zo worden ingekort van 6 weken naar 5 weken. 

Om de 7 uur zal de Alexander von Humboldt zand aanvoeren over een afstand van 1,5 km, te beginnen bij de westelijke havendam, richting Thermae Palace. 

We klaar zijn voor de toekomst en op een duurzame manier kunnen baggeren en suppleren. Als we ons op lange termijn tegen de zeespiegelstijging willen wapenen, dan moeten we nu handelen. De reductie van emissies kan gewoon niet meer vrijblijvend zijn.

Bart Praet

Afdelingshoofd Baggerwerken Benelux bij Jan De Nul Group

Related news