Uitdagend 2021 maar solide vooruitzichten

Jan De Nul Group realiseerde een jaaromzet van meer dan 1,7 miljard euro. De EBITDA toonde veerkracht en klokte af op 231 miljoen euro, een aanvaardbaar niveau van 13% van de omzet. Het productiviteitsverlies als gevolg van de COVID-19-verstoringen in 2021 resulteerde wel in een beperkt verlies van 20 miljoen, bij een positieve EBIT van 16 miljoen euro. Jan De Nul Group blijft een sterke balans voorleggen, met een eigen vermogen van meer dan 2,9 miljard euro, wat resulteert in een uitstekende solvabiliteitsratio van 67%. De groep beschikt ook over een netto liquiditeitsoverschot van 198 miljoen euro.

Tegen eind 2020 hoopten we allemaal ons normale leven en onze vrijheid te hervinden in een post-pandemisch tijdperk. Nieuwe versies van het virus hebben deze vroege wereldwijde uitfasering van COVID-19 echter verhinderd. Aangezien het virus nog steeds een sterke bedreiging vormt en opnieuw een aantal regio's in een of andere lockdownregeling heeft geplaatst, is de negatieve druk groot gebleven. Met name in grote delen van Azië bleef COVID-19 een sterk ontwrichtende kracht voor toeleveringsketens en operationele bouwprocessen. Ook de operationele prestaties van Jan De Nul Group werden in deze markten sterk gehinderd.

Ondanks de moeilijke omstandigheden realiseerde Jan De Nul Group toch een jaaromzet van meer dan 1,7 miljard euro. De EBITDA toonde veerkracht en klokte af op 231 miljoen euro, een aanvaardbaar niveau van 13% van de omzet. Het productiviteitsverlies als gevolg van de COVID-19-verstoringen in 2021 resulteerde wel in een beperkt verlies van 20 miljoen, bij een positieve EBIT van 16 miljoen euro. Jan De Nul Group blijft een sterke balans voorleggen, met een eigen vermogen van meer dan 2,9 miljard euro, wat resulteert in een uitstekende solvabiliteitsratio van 67%. De groep beschikt ook over een netto liquiditeitsoverschot van 198 miljoen euro.

Jan De Nul Group kijkt met vertrouwen naar de toekomst en is ervan overtuigd dat het opnieuw zal kunnen aanknopen met zijn traditie van operationele uitmuntendheid, mede dankzij het sterke orderboek dat op het einde van het jaar met 43% tot 4,6 miljard euro was gestegen. Dit orderboek is in de eerste maanden van 2022 verder aangegroeid met bijkomende projecten voor een totale waarde van meer dan 1,4 miljard euro. Deze stijging is goed gespreid over de verschillende activiteiten en geografische gebieden.

2022 is ook het jaar waarin de twee offshore schepen van de volgende generatie, Voltaire en Les Alizés, te water werden gelaten. Beide schepen zullen ingezet worden voor de installatie van windmolenparken op zee. Dit stelt Jan De Nul Group in staat om verder bij te dragen tot het inperken van de klimaatverandering.

Zelfs met deze goede vooruitzichten is Jan De Nul er zich van bewust dat 2022 in een zeer turbulente omgeving is begonnen, denk maar aan de blijvende moeilijkheden op het vlak van de bevoorradingsketen en, meer recent, de ontwikkelingen in Oekraïne, die leiden tot een hoge inflatiedruk en prijsinstabiliteit.

 • WR

  Jan De Nul bestendigt haar hoge solvabiliteit en netto schuldvrije positie.

  In het boekjaar 2021 bestendigde Jan De Nul Group zijn sterke solvabiliteitspositie met een ratio van 67%. Het eigen vermogen bleef eind 2021 op een stabiel niveau van 2.951 miljoen euro. Jan De Nul Group handhaaft zijn beleid van volledige winstinhouding.

  De groep is al sinds 2014 netto schuldenvrij en heeft deze positie kunnen aanhouden, ondanks een constant en sterk investeringsbeleid. Eind 2021 zijn er niet minder dan vier schepen in aanbouw voor Jan De Nul Group: twee offshore schepen (jack-up installatieschip Voltaire en hijsschip Les Alizés) en twee waterinjectiebaggerschepen. Eind 2021 bedroeg de netto cashpositie 198 miljoen euro.

  Deze solide balans is een unieke troef, zeker binnen de context van economische volatiliteit en een zeer concurrerende markt.

 • VV

  Als wereldspeler is Jan De Nul Group actief op alle continenten.

  Europa blijft met 40% het meeste bijdragen aan de omzet van de groep. Azië en het Midden-Oosten zijn goed voor 32%, vooral dankzij de offshore windactiviteiten van Jan De Nul in Taiwan. Verder blijft Jan De Nul Group ook actief in Latijns-Amerika, goed voor 16% van de omzet. Afrika en Australië nemen de resterende 12% voor hun rekening.

 • VRT

  Het orderboek, met een recordwaarde eind 2021 van 4,6 miljard euro, biedt solide vooruitzichten.

  Klanten blijven de diversiteit van de expertise van Jan De Nul Group sterk appreciëren. Dit vertaalt zich eind 2021 in een nieuw orderboekrecord van 4,6 miljard euro.

  Een bedrag dat nog elke dag aangroeit: het orderboek van eind 2021 is in de eerste maanden van 2022 nog sterk aangegroeid met nieuwe projecten voor een totale waarde van meer dan 1,4 miljard euro.

De maritieme baggeractiviteiten omvatten in 2021 onder andere onderhoudsbaggerwerken in de haven van Hamburg, Duitsland. Verder voerde Willem van Rubroeck, de grootste en krachtigste cutterzuiger in de wereldwijde vloot van Jan De Nul, zijn eerste projecten uit in Mauritanië, Afrika. Willem van Rubroeck werd ingeschakeld voor het verdiepen van het toegangskanaal, het havenbekken en de nieuwe aanlegkade naast de nieuwe ARISE-haventerminal in Nouakchott. In de Verenigde Arabische Emiraten voltooide Jan De Nul Group de 'Dibba-terminal voor bulkgoederen – Projectpakket 3’, waarbij de vaargeul, het havenbekken en de visserijhaven werden gebaggerd, en haveninfrastructuurwerken werden uitgevoerd. In Azië voerde Jan De Nul Group onderhoudsbaggerwerken uit in de bestaande binnen- en buitenkanalen van Rabnabad in Payra Port, Bangladesh. In Latijns-Amerika onderhoudt en exploiteert Jan De Nul Group het toegangskanaal tot de haventerminals van Guayaquil, Ecuador, in het kader van een concessiecontract voor 25 jaar.

De offshore divisie was andermaal betrokken bij de bouw van verschillende offshore windmolenparken, binnen en buiten Europa. In Denemarken installeerde Jan De Nul Group 72 windmolens voor het offshore windmolenpark Kriegers Flak en in Frankrijk gingen de voorbereidende werken van start voor de installatie van windturbines voor het offshore windmolenpark Saint-Nazaire. Buiten Europa, meer bepaald in Taiwan, is Jan De Nul Group verantwoordelijk voor de levering, het transport en de installatie van funderingen, kabels en windturbinegeneratoren voor 21 Hitachi-turbines van 5,2 MW voor het TPC Changhua offshore windmolenpark. De installatiewerken werden voltooid in december 2021. Nog in Taiwan staat Jan De Nul Group in voor het ontwerp, de levering en de installatie van 47 turbinefunderingen, 47 kabels tussen de turbines en 4 exportkabels voor het Formosa 2 offshore windmolenpark.

Voorts voert de offshore divisie diverse andere diensten uit, zoals de installatie van kabels en umbilicals, het baggeren en dichten van kabelsleuven, en rotsinstallatiewerken. In Griekenland leverde Jan De Nul Group de installatie op van een 135 kilometer lange onderzeese kabel om Kreta en het Griekse vasteland met elkaar te verbinden. In Senegal en Mauritanië installeerde het rotsinstallatieschip Simon Stevin meer dan twee miljoen ton rotsblokken voor de bouw van de Tortue LNG-hub. Tot slot zijn in Taiwan de rotsinstallatiewerken voor de offshore windmolenparken van Greater Changhua van start gegaan.

Jan De Nul Group blijft investeren in zijn moderne en veelzijdige vloot.

Klimaatvriendelijke technologie is daarbij een van de belangrijkste aandachtspunten.

Annual Report 2021

Type: pdf
Bestandsgrootte: 8.47MB

Financial Report 2021

Type: pdf
Bestandsgrootte: 2.58MB