Équateur

AquaForest: een mangrovehabitat creëren met baggerspecie in Ecuador

Jan De Nul Group is al lange tijd actief in Ecuador. In 2018 sloten we een 25-jarig concessiecontract af om onderhoudsbaggerwerken uit te voeren voor het toegangskanaal naar de havens van Guayaquil. Dit gebied maakt deel uit van de delta van de Guayas-rivier en is bedekt met mangrovebossen. Jammer genoeg is er de afgelopen decennia veel mangrovegebied verloren gegaan in de Guayas-delta. Dat is vooral te wijten aan veranderingen in landgebruik, door intensieve garnalenteelt, landbouw, en stedelijke en rurale nederzettingen. Samen met zijn partners startte Jan De Nul Group het AquaForest-project op. Dat heeft als doel om oplossingen te bieden tegen het verlies van mangrovebossen door een nieuwe mangrovehabitat te creëren.

Jan De Nul Group coördineert het AquaForest-project samen met zijn partners South Pole, Mantis, Haedes, Universiteit ESPOL, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en de ngo Fundación Calisur. Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving) via het G-STIC Klimaatactieprogramma 2022, en de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Uitzonderlijke ecosystemen met vele voordelen

Mangroves behoren tot de meest productieve ecosystemen en brengen heel wat belangrijke voordelen met zich mee. Zo beschermen ze kustgemeenschappen tegen overstromingen, erosie en extreme watergebeurtenissen en zijn ze bijzonder sterk in het vasthouden en opslaan van koolstof. Hun vermogen tot koolstofopslag is zelfs hoger dan dat van tropische bossen op land. Daarnaast zijn mangroves ecosystemen met een hoge biodiversiteit die alleen in tropische gebieden voorkomen. Ze zuiveren water en dragen bij aan het levensonderhoud van lokale gemeenschappen die van het bos afhankelijk zijn.

Het verlies van mangrovehabitats in de regio betekent niet alleen dat alle voordelen van deze belangrijke ecosystemen verloren gaan, het vergoot ook de veiligheidsproblemen aan de kust. Het land rond de Guayas-delta is zonder de mangroves namelijk meer blootgesteld aan overstromingen en erosie.

Herstel van mangrove-ecosystemen

Om de mangrove-ecosystemen rond de Guayas-rivierdelta te herstellen, startten we in januari 2023 met het AquaForest-project. Het doel? Een eiland terugwinnen en er een mangrovehabitat creëren. Daarvoor zullen we het materiaal hergebruiken dat we baggerden voor het toegangskanaal naar Guayaquil op een duurzame en circulaire manier. We zullen de nieuwe mangrovehabitat ontwikkelen op een bestaande intergetijdenvlakte in de rivierdelta van de Guayas, 15 kilometer ten noordoosten van Posorja. Dit ligt in een gebied waar modelleringsresultaten hebben aangetoond dat sedimenten op natuurlijke wijze beginnen af te zetten.

Gebaseerd op de ontwikkeling van ‘groen-grijze infrastructuur’

Om het AquaForest-project te realiseren, zullen we zogenoemde ‘groen-grijze infrastructuur’ ontwikkelen. Dit betekent dat we conventionele ingenieurstechnieken voor landwinning combineren met het circulaire hergebruik van baggerspecie om zo een mangrovebos te creëren door ondersteunde bebossing. Tegelijkertijd zullen we de initiële omstandigheden proberen creëren die ideaal zijn om mangrovehabitats te ontwikkelen. Daarbij zullen we vooral focussen op de sedimentkenmerken en de hydraulische omstandigheden die ideaal zijn om mangrovepropagules te laten groeien, nieuwe boomzaden te verspreiden en het kolonisatieproces van de bijbehorende biodiversiteit te bevorderen, zowel micro- als macrofauna.

Een ongeëvenaard project in de regio

Hoewel mangroveherstel wereldwijd op grote schaal wordt toegepast, is AquaForest een ongezien project in de regio dankzij het innovatieve hergebruik van baggerspecie om een nieuwe habitat te creëren. AquaForest wordt zo een 'Living Lab' van Nature-based-Solutions (NbS) waar belangrijke voordelen van de mangrove zullen worden aangetoond en bestudeerd. Denk aan bescherming tegen overstromingen, winst aan biodiversiteit en sociaaleconomische voordelen met speciale aandacht voor lokale gemeenschappen. Het AquaForest Living Lab zal de technische en economische haalbaarheid van soortgelijke Nature-based Solutions aantonen.

Tot slot vormt internationale samenwerking en co-creatie tussen de verschillende stakeholders de basis van het project. Privébedrijven, openbare instellingen zoals staats- en lokale overheden en gemeenten, internationale organisaties, lokale gemeenschappen en burgers, ngo’s, universiteiten en onderzoekers zullen allemaal samenwerken om AquaForest te realiseren.

Het AquaForest-project wordt financieel gesteund door:

De Vlaamse Overheid via het G-STIC Klimaatactieprogramma 2022. De Vlaamse Overheid lanceerde het G-STIC Klimaatactieprogramma om ontwikkelingslanden te ondersteunen in de strijd tegen klimaatverandering. Door financiële steun te verlenen aan projecten voor aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering wil het G-STIC Klimaatactieprogramma de implementatie van klimaatbeleid, -strategieën, -regelgeving en -actieplannen door ontwikkelingslanden bevorderen.

De IUCN (International Union for Conservation of Nature) via het ‘Blue Natural Capital Financing Facility’ (BNCFF)-fonds. BNCFF is ontworpen om financieringsmogelijkheden te ondersteunen voor Nature-based-Solutions in en rond kust- en zeegebieden die financierbaarheid en positieve milieu- en sociale effecten combineren.

AquaForest logo
Jan De Nul Group logo
Fundación Calisur logo
ESPOL logo
Haedes logo
Mantis Consulting logo
South Pole logo
University of Antwerp logo
VUB logo
G-STIC logo
Flanders state of the art logo
IUCN logo
Vlaamse overheid logo