ZERO EMISSIONS

We verminderen onze ecologische voetafdruk.

De globale klimaatverandering bedreigt onze manier van leven. Door onze ecologische voetafdruk tot een absoluut minimum te beperken, willen we bijdragen tot een duurzamere wereld. Bij Jan De Nul is dat geen ver doel: we onderzoeken de mogelijkheden van biobrandstoffen en onze ULEv-schepen met extreem lage emissies zijn een standaard in onze sector. Let’s go for zero!  

 • Level 5

  CO2 Prestatieladder

  We zijn in 2013 gestart met de implementatie van het CO₂-prestatieladder managementsysteem. Jan De Nul heeft niveau 5, het hoogst haalbare niveau.

 • Procesoptimalisatie

  Energie-efficiëntie

  We optimaliseren onze processen om de energie-efficiëntie te verhogen.

 • Emission reduction

  Uitstootreductie

  We zijn vastbesloten om ons energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

 • biofuels

  Alternatieve scheepsbrandstoffen

  We onderzoeken alle alternatieve brandstoffen en hun evolutie. De meest veelbelovende piste is een combinatie van biobrandstoffen of groene methanol met een nabehandeling door ons ULEv-filtersysteem.

 • ULEv

  Ultra Low Emission vessels

  Schepen worden uitgerust met een revolutionair filtersysteem dat uitlaatgassen behandelt en de uitstoot van nanopartikels voorkomt. Hiermee voldoen we aan de strengere Europese EURO STAGE V-richtlijnen inzake emissies op het land en op het water.

 • Science Based Targets

  Science Based Targets

  De opwarming van de aarde onder 2°C houden door ons te engageren voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.

ZERO ACCIDENTS

We blijven de veiligheid op de werkplek verbeteren.

Aan het eind van de dag willen we allemaal veilig van ons werk terugkeren. Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid. We gaan proactief om met risico's, behouden de controle en creëren een veilige werkplek. Het is ons doel om menselijk leed te voorkomen.
 • Critical risks

  Kritieke operaties

  We leggen de focus op  een veilige werkplek te creëren, leggen we extra focus op zeven kritieke operaties.

 • Deal with risks

  Omgaan met risico's

  We gaan proactief om met risico's en behouden de controle, zowel op projectniveau als individueel.

 • Lessons learnt

  Lessons learnt

  We delen onze kennis en leren van elkaar, waardoor we onszelf voortdurend verbeteren.

 • Stop & Reth!nk

  Stop & Reth!nk

  Soms moet je stoppen en de zaken overdenken om de juiste beslissing te nemen. 

 • Safety awareness

  Veiligheidsbewustzijn

  We nemen verantwoordelijkheid inzake veilig werken en geven het goede voorbeeld aan ons team.

 • Employees

  Werknemers

  We motiveren, trainen en coachen meer dan 6.000 collega's om altijd en overal voor een veilige werkomgeving te zorgen.

ZERO BREACHES

We tolereren geen ethische en sociale overtredingen.

Elk individu verdient respect en gelijke kansen. Bij Jan De Nul geloven we in mensen en geven we hen de kans om hun dromen na te jagen. Zowel intern als extern doen we zaken op een ethisch verantwoorde manier en we moedigen anderen aan dit ook te doen.
 • Code of conduct

  Code of conduct

  We willen ethisch en respectvol zaken doen, samen met al onze medewerkers en partners.

 • Different nationalities

  Different nationalities

  Collega's brengen de wereld mee naar hun werkplek: onze teams zijn vaak een unieke smeltkroes van nationaliteiten en talenten.

 • Respect

  Respect

  We geloven sterk in de beginselen van gelijke kansen, en bevorderen diversiteit op alle gebieden.

 • Moderne slavernij

  Moderne slavernij

  Wij passen een nultolerantie toe ten aanzien van moderne slavernij. Wij zetten ons volledig in om slavernij en mensenhandel te voorkomen in al onze activiteiten en productieketen.

 • Maatschappelijke betrokkenheid

  Maatschappelijke betrokkenheid

  We zetten in op lokale werkgelegenheid en lokale aankopen om de gemeenschap ten volle te betrekken.

 • Sustainable procurement policy

  Duurzaam aankoopbeleid

  We nemen onze sociale verantwoordelijkheid op en werken met een gedragscode voor leveranciers.

ZERO WASTE

We zoeken naar circulaire oplossingen en verminderen ons afval.

Elk jaar produceert de wereldbevolking 2 miljard ton afval. Jan De Nul zet zich in om afval op alle mogelijke manieren te verminderen. Hoe? Door te focussen op circulaire oplossingen en onze grondstoffen maximaal te hergebruiken. Samen blijven we onze bedrijfsafvalstromen verkleinen.
 • Reducing plastic

  Minder plastic

  We bannen het gebruik van wegwerpbekers en -flessen in onze kantoren en bekijken de aanpak aan boord van onze schepen.

 • Nul-O-Plastic

  Nul-O-Plastic

  Bekroond ontwerp en bouw van machine om historische plasticvervuiling te verwijderen.

 • Green Deal Circular Building

  Green Deal Circular Building

  We maken circulaire ontwerpkeuzes door de hele levenscyclus van een project in overweging te nemen.

 • beach  clean-ups

  Beach clean-ups

  Waar mogelijk organiseren we strandopruimacties op projectlocaties.

 • Innovation Projects

  Innovatieprojecten

  We hebben voortdurend innovatieprojecten voor circulaire oplossingen lopen.

 • Circular solutions

  Circulaire oplossingen

  We verwerken en reinigen verontreinigde grond en sedimenten en brengen ze weer op de markt als secundaire grondstof voor nieuwe projecten.

Related News Items