Sinds enkele jaren swingen in Vlaanderen, en bij uitbreiding Europa, de woningprijzen de pan uit. Er zijn ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen en het is vechten om woningen die vroeger amper de aandacht trokken. Al zeker in en rond grote steden. Leefbare, betaalbare en duurzame woongebieden worden steeds schaarser. Onze projectontwikkelaar PSR doorbreekt deze negatieve spiraal en blaast twee onderbenutte sites nieuw leven in.

Rives Ardentes: van wereldtentoonstelling tot toekomstige ecowijk

Ruim 17 voetbalvelden, zo groot is het Luikse stadsdeel Coronmeuse. In 1930 en 1939 vonden in deze wijk nog de wereldtentoonstellingen plaats. In 2018 koos de stad Luik er echter voor om samen met NEO-LEGIA, een consortium van ontwikkelaars Jan De Nul Group, Willemen Groep en CIT Blaton, dit historische stukje stad om te bouwen tot een nieuwe ecowijk. In 2022 legde de Luikse burgemeester de eerste steen voor het project Rives Ardentes.

Een nieuwe woonwijk met álle voorzieningen

Deze nieuwe manier van leven en wonen in de stad is een voorbeeld voor de toekomst. De wijk Rives Ardentes brengt wonen, werken en leven op één plek samen. Er komen 1.325 verschillende woningen en appartementen in diverse typologieën, net als ruimte voor kantoren, buurtwinkels, restaurants en diensten, twee crèches, sportvoorzieningen, en zoveel meer.

Optimaal genieten in het groen, zonder verkeer

80% van de totale oppervlakte zal open ruimte blijven en zachte mobiliteit krijgt voorrang in dit project. Zo verdwijnen auto’s meteen in een ondergronds parking, met wel 1.000 parkeerplaatsen, wanneer ze aankomen in de nieuwe wijk. Bovendien zal de nieuwe tramlijn tot in deze ecowijk doorgetrokken worden. Rives Ardentes wordt zo een autoloos stadsdeel met respect voor natuur en oog voor leefbaarheid.

Een koolstofvoetafdruk die (bijna) nihil is

Rives Ardentes gaat voor een zo laag mogelijke koolstofafdruk. Daarom kozen we resoluut voor de aanleg van een lokaal warmtenet waarbij de hele ecowijk verwarmd zal worden met restwarmte afkomstig van de verbrandingsoven Intradel in Herstal. Een stedelijk warmtenet zal de warmte ter plaatse brengen met minimale CO2-productie of ander afval op de site.

Rives Ardentes Liège

Dijledonk: van meubelfabriek tot 15-minutenwijk

In de Brabantse Kempen staat de oude, iconische meubelfabriek Meurop al jaren te verloederen. De fabriek was tot ver buiten Rijmenam een begrip voor haar prachtige én betaalbare interieurs. Maar, ze liet haar sporen na in de bodem, waardoor sommige delen van de site moeten gesaneerd worden. Samen met projectontwikkelaar COGIVA zullen we van Meurop een landelijke en levendige wijk in de Dijlevallei maken: Dijledonk.

Een nieuwe manier van leven op Dijledonk

Op de site komt een mix van villa's, woningen en hoogwaardige appartementen met gedeelde ruimtes, kantoren en buurtondersteunende functies voor jonge gezinnen, startende ondernemers en lokale handelaren.

En dat alles met oog voor de natuur. Bijna 80% van het gebied blijft onbebouwd. Beton verdwijnt en groen komt ervoor in de plaats. Er komen tal van verharde pleinen, private en publieke tuinen en bloemperken, die samen één groot park vormen.

We investeren ook in duurzame architectuur en infrastructuur: Bijna Energie Neutraal is de ambitie, CO2-neutraal is het ideaal. Wat de gebouwen betreft verdwijnen de oude industriële loodsen maar behouden we de solide structuur van het hoofdgebouw. Deze zal de basis vormen voor een renovatieproject. Uit de gebouwen die zullen verdwijnen, proberen we zoveel mogelijk materiaal terug te winnen om maximaal in te zetten op circulariteit.

Een 15-minutenwijk

Dijledonk wordt een 15-minutenwijk waar alle noodzakelijke voorzieningen voor bewoners en omwonenden bereikbaar zijn op maximaal 15 minuten lopen of fietsen. De mens staat centraal en deze visie leidt tot efficiënte mobiliteit. Met nieuwe kantoren en buurtondersteunende functies nodigt de wijk lokale ondernemers en handelaren uit om zich op de site te vestigen en te ontwikkelen.

New logo PSR