2022, een recordjaar

Een sterke groei, herstelde winstgevendheid en historisch hoog orderboek doen Jan De Nul Group met vertrouwen vooruitkijken. De groep bewees dat het ook in stormachtige periodes erin slaagt zijn koers aan te houden. Dat is enkel mogelijk dankzij de passie en geestdrift van alle medewerkers, maar ook dankzij de volharding van de aandeelhouders om te blijven investeren in nieuwe markten en de daaraan gekoppelde scheepscapaciteit.

In 2022 werd de wereldeconomie geconfronteerd met een turbulente omgeving.

Zo bleef COVID-19 in de eerste jaarhelft sterk aanwezig in Azië, zij het op een minder ontwrichtende manier. Dankzij onze operationele kennis slaagden we er toch in om onze (offshore) activiteiten in de regio op het juiste spoor te zetten. Dit resulteerde in tijdige opleveringen van hoge kwaliteit met een goed financieel resultaat.

2022 gaat ook de geschiedenis in als het jaar van het gewapende conflict in Oekraïne. Het was het begin van grote wereldwijde onrust met een onmiddellijke, nefaste economische impact. De torenhoge energieprijzen en een galopperende double-digit-inflatie hadden en hebben nog steeds een invloed op de kostprijsniveaus van onze lopende projecten en tenders. De financiële markten en vooral de dollar/euro-wisselkoers vertoonden een grillig patroon, gevolgd door stijgende rentevoeten. Bovendien bleef de schaarste op de arbeidsmarkt een gegeven.

Ondanks deze voortdurende onzekerheid, overtrof 2022 onze verwachtingen. Dankzij onze operationele controle en geruggesteund door een goedgevuld orderboek behaalden we sterke resultaten:

 • De omzet steeg tot 2,5 miljard euro, onze hoogste omzet ooit. Hierdoor konden we onze EBITDA herstellen tot 18% op de omzet of 440 miljoen euro.
 • We vertaalden onze operationele uitmuntendheid in sterke financiële resultaten. Jan De Nul Group boekte een nettowinst van 108 miljoen euro. Bovendien behielden we een sterke balans met een solvabiliteitsratio van 63% dankzij een volledige winstreservering.
 • Met succes hebben we onze twee next-gen offshore installatieschepen Les Alizés en Voltaire opgeleverd. Beide schepen varen naar hun eerste projecten.
 • Ons orderboek, dat eind 2021 4,6 miljard euro bedroeg, is eind 2022 gegroeid tot maar liefst 6,45 miljard euro. Een historische, baanbrekende stijging van 40%. De toegenomen tenderactiviteiten op de markt en het toenemende aantal orders bleven in 2023 onverminderd stijgen, waardoor het orderboek verder steeg tot 8,10 miljard euro.
 • Ecuador

  Jan De Nul Group behoudt zijn uiterst sterke solvabiliteitsratio en sterke liquiditeitspositie.

  Jan De Nul Group behoudt zijn uiterst sterke solvabiliteitsratio over de jaren heen. Voor het boekjaar dat eindigde in december 2022 toonde Jan De Nul Group opnieuw een solvabiliteitsratio van meer dan 63%. Het eigen vermogen van de groep nam verder toe tot 3,08 miljard euro, tegenover 2,95 miljard euro in 2021.

  In 2022 behield Jan De Nul Group zijn sterke liquiditeitspositie, ondanks een constant en sterk investeringsbeleid. De groep is al sinds 2014 netto schuldenvrij, met een netto kaspositie van 133 miljoen euro aan het einde van het jaar.

  Het afgelopen jaar groeide de vloot van de groep aan met maar liefst vier schepen, waarvan twee waterinjectiebaggerschepen genaamd Pancho en Cosette, een offshore supportschip Symphony, en een jack-up installatieschip Voltaire. Het hijsschip Les Alizés werd begin 2023 opgeleverd.

 • Vole au vent in Saint-Nazaire

  Jan De Nul Group is wereldwijd actief.

  Dankzij zowel bagger- als offshore windactiviteiten werd de grootste regionale aanwezigheid van de groep genoteerd in Azië en het Midden-Oosten, waar 46% van de omzet werd gerealiseerd. Traditioneel vertegenwoordigt Europa een sterk aandeel in de omzet van Jan De Nul Group. Daar bereikten de projecten van alle divisies van Jan De Nul Group een aandeel van 33%. Tot slot werd 18% van de omzet gerealiseerd in Amerika, terwijl de activiteiten in Afrika voor 3% bijdroegen.

 • Gevangenis Antwerpen

  Het orderboek van 6,45 miljard euro is ongeëvenaard en nog steeds groeiend.

  Dankzij de uitgebreide en hoogwaardige moderne vloot, gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers en met de financiële kracht van de groep, worden klanten overtuigd om hun projecten aan Jan De Nul Group toe te vertrouwen. Eind 2022 resulteerde dit in een historisch orderboek van 6,45 miljard euro, komende van 4,6 miljard euro in 2021. Een stijging van meer dan 40%. Deze trend zet zich voort in de eerste maanden van 2023 met een verdere stijging tot 8,10 miljard euro.

Jaarverslag 2022

Type: pdf
Bestandsgrootte: 4.65MB

Financial Report 2022

Type: pdf
Bestandsgrootte: 1.69MB

De maritieme baggeractiviteiten omvatten verdiepings- en onderhoudsbaggerwerken, haveninfrastructuurwerken, landwinning en kust- en oeverbeschermingswerken. In 2022 voerde Jan De Nul Group belangrijke baggerwerken uit in Bangladesh waar het startte met de verdieping van het Rabnabad-kanaal voor de verdere ontwikkeling van de haven van Payra. In Latijns-Amerika exploiteert en onderhoudt Jan De Nul Group het toegangskanaal tot de haventerminals van Guayaquil, Ecuador, in het kader van een 25-jarig concessiecontract. In Italië werd cutterzuiger Willem Van Rubroeck ingezet voor het baggeren van een nieuwe terminal en landwinning voor de haven van Bari. De groep voltooide daarnaast de havenuitbreiding in Takoradi, Ghana, met onder meer een nieuwe kademuur van 600 meter. Tot slot voerde Jan De Nul Group ook een van de verschillende kustbeschermingswerken uit in Brazilië, in de vorm van strandsuppleties langs de kust van Matinhos.

Op de markt voor offshore hernieuwbare energie was Jan De Nul actief betrokken bij de bouw van verschillende offshore windparkprojecten, zowel binnen als buiten Europa. In 2022 voltooide Jan De Nul Group het Formosa 2 Offshore Windpark in Taiwan. Dat omvatte het ontwerp, de levering en de installatie van 47 WTG-funderingen, 4 exportkabels en 47 inter-arraykabels. Dichter bij de hoofdzetel van de groep, in Saint-Nazaire, vervoerde en installeerde het jack-up installatieschip Vole au vent 80 windturbinegeneratoren (WTG) voor het eerste offshore windmolenpark in Frankrijk. Naast de installatie van hernieuwbare offshore energiebronnen omvatten de offshore activiteiten van de groep ook installatiewerken van kabels en umbilicals, graaf- en opvulwerken en rotsinstallatiewerken. Een project dat al deze activiteiten combineert, is Hollandse Kust Noord en West Alpha. In drie fasen vervoert, installeert en beschermt Jan De Nul Group de onderzeese kabels die de transformatorstations van de offshore windmolenparken verbinden met het elektriciteitsnet op het land. Het gaat om vier kabels met een gezamenlijke lengte van 230 km. De kabels worden begraven door middel van trenchers.

 

Een ongeëvenaard orderboek

Het orderboek van Jan De Nul Group omvat verschillende grote projecten.

Jan De Nul Group blijft investeren in een moderne en veelzijdige vloot

Jan De Nul Group streeft steeds naar een moderne en veelzijdige vloot, zowel voor zijn bagger- als offshoreactiviteiten.

 • In het voorjaar van 2019 bestelde Jan De Nul Group het offshore jack-up installatieschip Voltaire bij de scheepswerf COSCO Shipping Heavy Industry. De kiel van dit schip werd gelegd in maart 2021 en het werd te water gelaten in januari 2022. Voltaire werd opgeleverd in december 2022. Dat was net op tijd voor zijn eerste opdracht: het offshore windmolenpark Dogger Bank in het Verenigd Koninkrijk.
 • In het najaar van 2019 bestelde Jan De Nul Group het drijvende installatieschip Les Alizés bij de scheepswerf China Merchants Industry Holding Co. De kiel van dit schip werd gelegd in april 2021 en ook dit schip werd in januari 2022 te water gelaten. Het schip vervoegde de vloot van Jan De Nul Group in januari 2023. Momenteel is het in volle voorbereiding voor zijn eerste opdracht voor offshore windmolenparken Borkum Riffgrund 3 en Gode Wind 3. Om Les Alizés optimaal voor te bereiden op zijn toekomstige projecten, rustte Jan De Nul Group het schip uit met een grijper met bewegingscompensatie en een transportsysteem op rails voor de manipulatie van de monopijlers aan boord. Deze tools zullen de operationele controle tijdens offshore operaties verhogen, waardoor een veilige, efficiënte en uiterst precieze installatie van de volgende generatie monopijlers mogelijk wordt.
 • Beide nieuwe generatie offshore schepen werden medegefinancierd met een groene lening. De groene lening werd gestructureerd volgens de "Green Loan Principles" in overeenstemming met de Loan Market Association (de branchevereniging waarin banken, advocaten en andere financiële partijen zijn vertegenwoordigd).
 • In het vierde kwartaal van 2022 kocht Jan De Nul Group het offshore supportschip Symphony aan. Het schip zal voornamelijk de kabelinstallatie-activiteiten van Jan De Nul Group ondersteunen en wordt de thuisbasis van zijn kabelbegraafmachines.
 • In de loop van 2022 kwamen ook twee waterinjectiebaggerschepen Pancho en Cosette in de vloot van Jan De Nul Group.

Voltaire

2022
Hijscapaciteit kraan:
3.200 t

Les Alizés

2023
Hijscapaciteit kraan:
5.000 t

Pancho

2021
Breedte sweepbeam:
9 m

Cosette

2022
Breedte sweepbeam:
9 m